Aftalen om ferien er landet

Nu har parterne underskrevet en aftale om afviklingen af ferie på de frie skoler. Skolerne afgør selv, om de vil følge anbefalingerne.

D 7. februar 2020

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Nu er den her, den endelige aftale om ferieafvikling på det frie skoleområde.

Aftalen træder i kraft 1. august 2020 og gælder dermed for den ferie, der skal holdes efter 1. september 2020. Aftalen er indgået med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og udviklet i et fint samarbejde med skoleforeningerne.

Aftalen betyder, at såfremt skolen ikke inden udgangen af august måned varsler noget andet, vil de første fem af i alt 25 feriedage ligge i skolernes efterårsferie.

Hvis skolen herefter ikke varsler andet inden udgangen af marts måned det følgende år, vil resten af ferien blive placeret på de sidste 18 dage i juli og de to første i august.

I fremtiden vil din ferie i de enkelte skoleår se sådan ud, hvis skolen følger modellen i aftalen:

  • De 2 første hverdage i august: 2 dage
  • 5 hverdage i den uge, hvor skolens elever holder efterårsferie: 5 dage
  • De sidste 18 hverdage i juli måned: 18 dage
  • I alt: 25 dage                                                    

I skoleåret 2020/21 er der på grund af overgangen til den nye ferielov ikke optjent feriedage til afvikling i august måned. I det skoleår har du derfor kun 23 feriedage til afvikling, nemlig de 5 dage i elevernes efterårsferie og 18 dage slut juli måned.

Den nye aftale har alligevel positiv betydning for skoleåret, idet nettotimetallet ved den skitserede model lander på 1694,6 timer og ikke de 1716,8 timer, som ville være resultatet med den tidligere aftale.

Vi udarbejder hurtigst muligt en vejledning om bestemmelsen, bl.a. om de særlige konsekvenser det kan have, hvis en ansat fratræder med udgangen af oktober måned.

Vær opmærksom på, at din ferie her i sommeren 2020 (16,64 dage) skal være varslet særskilt inden udgangen af marts 2020.

I slutningen af 2019 udsendte vi en nyhed om, at en aftale om feriebestemmelserne var på trapperne. Den nye og underskrevne aftale afviger kun på få punkter fra den, vi omtalte inden nytår. Den vigtigste ændring er, at der i den aftalte model ligger fem dage i efterårsferien. I den model, vi omtalte før nytår, lå de fem dage i vinterferien. Den løsning var det imidlertid ikke muligt at opnå enighed om.

deltag i debatten