Aftale giver flere penge til individuel kompetenceudvikling

Knap 75 millioner overføres fra projektstøtte til individuel kompetenceudvikling af ansatte i staten

D 2. maj 2018

af Josua Christensen & Jesper Fjeldsted
OK18
OK18 resultat

Overenskomstaftalen for 2018 omlægger kompetenceudviklingen af de ansatte i staten. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) nedlægges, og midler herfra overføres i stedet til individuel kompetenceudvikling.

I sidste overenskomstperiode blev der anvendt knap 75 millioner i FUSA-regi til tværgående og særlige gruppevise fokus- og indsatsområder.

FUSA-midlerne blev blandt andet brugt til understøttelse af arbejdet med større organisatoriske omstillingsprocesser og i ganske særlige tilfælde støtte til kompetenceafklaring af overtallige medarbejdere. Desuden understøttede fonden større projekter blandt andet med fokus på den organisatoriske tilstand og udvikling. Men nu bruges pengene altså på individuel kompetenceudvikling.

Der afsættes dermed i alt 172 millioner kroner til individuel kompetenceudvikling i overenskomstperioden. I den seneste overenskomstperiode var der 99 millioner til det formål.  

Aftalen om kompetenceudvikling sikrer midler til uddannelse og kurser ud over de penge, som skolerne selv afsætter til formålet. Der ydes støtte til en bred vifte af efter- og videreuddannelse lige fra linjefag (undervisningsfagskompetence) til diplomuddannelser.

Kun skoler, som har en plan for kompetenceudviklingen, kan søge midler i Kompetencefonden. Midlerne søges gennem Fordelingssekretariatet (grundskoler) og Efterskoleforeningen (efterskoler). På den måde bliver der basis for mere kompetenceudvikling, end den enkelte skole selv kan afsætte ressourcer til.  

Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

  • Udgangspunktet for den nye aftale er uændret. Parterne er enige om at ”fortsætte det gode samarbejde om kompetenceudvikling af statens medarbejdere”.
  • Midlerne skal fortsat søges gennem SU/SAU med afsæt i skolens kompetenceudviklingsplan. Formålet er at koble skolens kerneopgaver og den enkelte medarbejders behov for kompetenceudvikling.
  • Det er Kompetencesekretariatet, der varetager rådgivningsopgaven i forbindelse med kompetenceudviklingen af statens arbejdspladser, herunder de frie skoler.

deltag i debatten