Afgørelse: Foreningen vinder sag om beskyttelse af tillidsvalgte

I en principiel vigtig sag har arbejdsretten bekræftet, at tillidsvalgte på en fri skole ikke kan afskediges uden forudgående forhandling med Frie Skolers Lærerforening.

D 6. december 2022

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Frie Skolers Lærerforening vandt i slutningen af november en principiel sag i arbejdsretten. En grundskole havde i maj 2021 afskediget og fritstillet en tillidsrepræsentantsuppleant uden først at forhandle sagen med Frie Skolers Lærerforening – den overenskomstbærende organisation.

Samtidig blev suppleanten fritstillet, afleverede sine nøgler, og der blev sendt meddelelse ud til kolleger og forældre om, at suppleanten havde haft sidste arbejdsdag på skolen.

Dagen efter blev skolen opmærksom på bestemmelserne om pligten til forhandling og trak afskedigelsen tilbage.

Frie Skolers Lærerforening indbragte sagen for arbejdsretten med påstand om, at skolen havde afbrudt suppleantens ansættelsesforhold.

Skole idømt bod
Arbejdsretten gav foreningen ret: Skolen må ikke uden forudgående forhandling afbryde en tillidsvalgts ansættelsesforhold. Arbejdsretten idømte derfor skolen en bod for overenskomstbrud.

Frie Skolers Lærerforenings forhandlingschef, Jette Morsing, glæder sig over, at arbejdsretten med sin klare afgørelse stadfæster den vigtige beskyttelse af de tillidsvalgte:

»Det er afgørende for os, at arbejdsgiveren ikke bare kan afskedige tillidsvalgte. Der skal være en forhandling med os som faglig organisation, og vi skal have mulighed for at prøve sagen i det fagretlige system, før ansættelsesforholdet afbrydes endeligt. Det er arbejdsretten enig med os i, og derfor er det en vigtig principiel afgørelse for os«, siger Jette Morsing.

Læs om reglerne for beskyttelse af tillidsvalgte

deltag i debatten