83 procent stemte ja til overenskomsten

Overenskomsten er godkendt, og konflikten afblæst

D 4. juni 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
OK18 resultat

Med et stort flertal stemte medlemmerne af Frie Skolers Lærerforening ja til den overenskomst, som forhandlerne nåede frem til i april. Det står klart, efter at urafstemningen er afsluttet og stemmerne talt op.

83 procent af de medlemmer, der stemte, klikkede på ja-knappen, 11 procent stemte nej, mens 6 procent stemte blankt. Frie Skolers Lærerforening afleverede derfor et klart ja, og da også de andre lærerorganisationer på statens område, Uddannelsesforbundet og Danmarks Lærerforening, stemte ja, har Lærernes Centralorganisation blåstemplet CFU-forliget. Derfor er overenskomsten vedtaget.

Foreningens formand, Uffe Rostrup, er glad for det klare resultat:

»Jeg kan kun være glad for, at en så stor del af medlemmerne bakker op om hovedbestyrelsens anbefaling«, siger han.

Stemmeprocenten steg stort

62 procent af de stemmeberettigede medlemmer stemte. Det er en fordobling i forhold til den seneste overenskomst i 2015 og igen et tal, som Uffe Rostrup er rigtig glad for:

»Det er rigtig godt. Medlemmerne sender med den høje procent et meget klart signal: Vi vil forhandle vores egne løn- og arbejdsvilkår. vi bakker op om den danske model«.

Uffe Rostrup mener samtidig, at overenskomstforhandlingernes forløb har været med til at presse stemmeprocenten op:

»Overenskomstforhandlingerne viste, at når vi som lønmodtagere står sammen, så giver det resultat. Og det er det, medlemmerne kvitterer for ved at stemme og bakke op om overenskomsten«, siger Uffe Rostrup.

Også andre fagforeninger melder om højere stemmeprocenter, men i år ligger Frie Skolers Lærerforening højere end både Akademikerne og Uddannelsesforbundet, som begge plejer at ligge over os.

Uffe Rostrup: ”Vores høje stemmeprocent er et klart ja til overenskomstsystemet”.

deltag i debatten