13 procent af lærerne chikaneres på jobbet

Chikane skal stoppes, og det er ledernes ansvar, at det sker, siger hovedbestyrelsesmedlem Minna Riis.

D 28. januar 2019

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Knap hver ottende lærer på de frie skoler var inden for en periode på 12 måneder udsat for mobning, chikane eller anden form for krænkelse. Det viser foreningens trivselsundersøgelse, som næsten 3000 medlemmer har deltaget i.

Tallet – 13 procent – ligger 1,7 procentpoint under resultatet fra trivselsundersøgelsen i 2016. Alligevel er det for højt, siger Minna Riis, der er formand for kreds 7 og medlem af hovedbestyrelsen:

»Blot et enkelt tilfælde er et for meget. Chikane, mobning og krænkelser må ikke finde sted på vores arbejdspladser«, siger hun.

»Den slags krænkelser kan have store personlige omkostninger, ja, de kan betyde enden på et arbejdsliv«, fortsætter hun.

Minna Riis understreger, at det er ledelsens ansvar, at lærerne trygt kan gå på arbejde:

»Arbejdsmiljøloven gør det ganske klart: Arbejdet skal tilrettelægges, så der ikke er risiko for helbredsforringelser som følge af krænkende handlinger, mobning og chikane. Der er altså ingen tvivl: Det er ledelsens ansvar, at det ikke sker«.

Elever og kolleger krænker mest
Trivselsundersøgelsen graver et spadestik dybere i emnet. Og her viser det sig, at det især er elever, der krænker lærerne på de frie skoler. På andenpladsen over krænkere kommer kollegerne, mens skolelederen kommer ind på tredjepladsen.

Minna Riis understreger, at uanset hvem der krænker og chikanerer, skal det stoppes. Det skal være trygt at gå på arbejde. Men Minna Riis hæfter sig ved, at 25 procent af dem, der har været udsat for chikane, krænkelser og mobning, oplyser, at det er skolens leder, som står bag det:

»Det er simpelthen no go, det her. Lederen skal beskytte lærerne. I det lys er det helt uacceptabelt, at en så stor del af lederne selv krænker deres ansatte. Så vogter ræven gæs«, siger hun.

Minna Riis betoner, at Frie Skolers Lærerforening har nul tolerance-politik på området:

»En er, som nævnt, en for meget. Det er ikke i orden, at man bliver krænket, chikaneret eller mobbet på sit arbejde. Skolelederen skal sikre, at det ikke finder sted. Og det er en del af det obligatoriske arbejdsmiljøarbejde at følge op på, om nogle bliver krænket«, siger hun. 

”§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt”

Kilde: Arbejdsmiljøloven

deltag i debatten