1,2 millioner i spil: Søg hjælp til at forebygge vold og trusler

Fra den 24. januar kan din skole søge om økonomiske støtte til et forløb, hvor I lærer at forebygge og håndtere episoder med vold og trusler

D 12. januar 2018

af Jesper Fjeldsted, Journalist

En trivselsundersøgelse blandt FSL-medlemmer viste i 2016, at næsten hver tredje lærer oplever, at skolen har for lidt fokus på vold og trusler fra elever. Og godt seks procent af lærerne svarede, at de inden for det seneste år har været udsat for vold eller trusler om vold fra elever eller forældre.

Oplever du, at der er brug for at sætte fokus på problemstillingen på din skole, kan du opfordre skolen til søger om tilskud til en voldsforebyggelsespakke, som er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Ansøgning fra 24. januar
Voldsforebyggelsespakken er et fastlagt forløb, som deltagerne skal følge for at lære at forebygge og håndtere episoder med vold og trusler. Skolen kan ansøge om en voldsforebyggelsespakke fra den 24. januar kl. 12.00 på star.dk, der er hjemmeside for ’Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering’.

Der er i alt afsat 1,2 millioner til voldsforebyggelse for lærere, og tilskuddet til pakkerne tildeles efter ”først til mølle”-princippet indtil den 6. april kl. 12.00, eller indtil bevillingen er opbrugt. Det er derfor en god idé at ansøge så tidligt som muligt.

deltag i debatten