Ny kollega

Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning.

Det er derfor vigtigt, at en ny kollega straks møder dig og dermed Frie Skolers Lærerforening (FSL).

FSL foreslår, at du straks i begyndelsen af det nye skoleår aftaler et møde med hver af de nye kollegaer. Vi anbefaler, at mødet holdes et sted, hvor der er adgang til nettet. Ud over en snak med kollegaen med udgangspunkt i samtalepapiret kan du med fordel vise foreningens hjemmeside.

Inspiration

Vi har lavet et inspirationsark, som kan hjælpe dig til at komme omkring forhold, du som tillidsrepræsentant bør være opmærksom på ved mødet med en ny kollega. Vi håber, at samtalepapiret kan være en hjælp i dit arbejde med at tale med nyansatte.

Hent inspirationsarket