Dit lokale fællesskab

i Frie Skolers Lærerforening

Oplæg til møde om OK21-resultatet

Fra den 24. marts til den 19. april skal du og dine medlemmer stemme om OK21-resultatet.

Vi har lavet et oplæg, som du kan bruge på et klubmøde om OK21 på din skole. 

  • Oplægget er i PowerPoint-format
  • Du kan bruge noterne til de enkelte sider i din forberedelse
  • Oplægget består af 6-7 sider afhængigt af skoleform