Dit lokale fællesskab

i Frie Skolers Lærerforening

Kom godt i gang med lønforhandlingen

Et godt resultat kræver som oftest en god forberedelse, men hvordan starter du processen i fsl-klubben? få gode råd her

Det er vigtigt, at du som tillidsrepræsentant søger at opnå indflydelse på skolens budgetlægning. Navnlig hvis den lokale lønforhandling først finder sted i foråret.

Før du præsenterer materialet herunder på et møde for FSL-medlemmerne, skal du skaffe en række oplysninger. 

Sæt følgende oplysninger ind de relevante steder i præsentationen:

  • Budgettal for lokale løntillæg
  • Skolens lønpolitik og lønaftale
  • Lønsammenligning ift. folkeskolen

Ressourcer

Præsentationen handler om de lokale løntillæg, og hvordan der kan komme gode resultater ud af den lokale lønforhandling inden for de rammer, der nu engang eksisterer.

Formålet med præsentationen er, at det skal styrke den næste lønforhandling på din skole, og det er ikke mindst aktuelt at bruge på et møde i FSL-klubben i efteråret, da skolens budgetlægning ofte finder sted på dette tidspunkt.

Sådan kommer du godt i gang

  • Tjek, om I har haft lønforhandlinger i år, eller om I har en aftale om at forhandle senere på året. En del skoler forhandler fast i foråret, og hvis I har en aftale om det, skal du bare holde fast i den.
  • Hvis I ikke har haft forhandlinger i år og heller ikke har en aftale, skal du straks anmode din leder om lokale lønforhandlinger. Det er en god ide at sende ham eller hende en mail. Skriftlighed kan være vigtig for at dokumentere forhandlingerne.
  • Sørg for, at forhandlingsdatoen ligger så langt ude i fremtiden, at du kan nå at forberede dig. Du skal have tid til at skaffe de informationer, du har brug for i forhandlingerne, og du skal have tid til at holde et møde med medlemmerne.

Få hjælp til din forhandling

Hvis du har brug for hjælp eller råd, kan du skrive til foreningens lønkonsulenter på loen@fsl.dk eller ringe på 87 46 91 10.