Sådan laver I et godt budgetindspil

At lave et budgetindspil betyder, at I som lærere fortæller skolens ledelse, hvad den bør afsætte på næste års budget for at kunne imødegå de forventninger, I har til de kommende lønforhandlinger.

De seks faser i et budgetindspil

Processen fra budgetindspil til den kommende lønforhandling kan inddeles i seks faser, som hver har nogle opgaver og muligheder for dig som tillidsrepræsentant:

  • Find ud af, hvad I får i løn
  • Sammenlign jeres løn med folkeskolens
  • Formuler jeres lønforventning i et brev
  • Send brevet til skolens ledelse
  • Planlæg forhandlingerne
  • Gå i gang med forhandlingerne

I guiden herunder kan du læse mere om de seks faser, hente nyttige værktøjer og få inspiration. 

Fase 1: Find ud af, hvad I får i løn

Bed skolens leder om de seneste lønoplysninger på alle lærere og børnehaveklasseledere på skolen (gerne i anonymiseret form).

Skriv til loen@fsl.dk, hvis du ikke kan få udleveret lønoplysningerne.


Fase 2: Sammenlign jeres løn med folkeskolens

Når du har lønoplysningerne, kan du taste dem ind i Frie Skolers Lærerforenings lønsammenligner.

Sammenligneren kan give dig den gennemsnitlige månedlige forskel mellem jeres løn og lønnen til folkeskolelærerne i den kommune skolen ligger i.


Eksempel
Lønsammenligneren viser en gennemsnitlig forskel på 1.500 kroner om måneden. Jeres årsløn ligger altså i gennemsnit 18.000 kr. under folkeskolelærernes.

Hvis I har 10 årsværk (lærere og børnehaveklasseledere) på skolen, skal du gange forskellen i årsløn med med 10. Dermed skal jeres decentrale løn hæves med 180.000 kroner samlet i det kommende budgetår, hvis I skal på niveau med de lokale folkeskoler.

Fase 3: Formuler jeres lønforventning i et brev

Når du har det samlede beløb, som adskiller jeres løn fra lønnen i folkeskolen, skal du gøre ledelsen opmærksom på jeres lønforventninger i et brev. Du kan anvende vores skabelon, men du kan også skrive brevet selv. Brevet skal indeholde to elementer: 

  1. jeres lønkrav
  2. jeres argumenter for lønkravet. 

I foreningens argumentkatalog til lønforhandlinger kan du hente inspiration til det brev du skal sende til ledelsen. 


Fase 4: Send brevet til skolens ledelse

Som tillidsrepræsentant skal du videregive medlemmernes ønsker og forventning til lønudviklingen, men du skal følge kommandovejen. Ellers risikerer du en sag om illoyalitet. 

Det betyder, at du skal give dit budgetindspil til skolens leder eller forstander. Du må ikke gå direkte til bestyrelsen.

Fase 5: Få forhandlingerne i kalenderen

Når budgetindspillet er sendt, kan du forberede dig til de kommende lokale lønforhandlinger. 
Hvis I ikke allerede har aftalt, hvornår I skal (gen-)forhandle lønnen, er det en god ide, at få sat datoen i kalenderen.
På den måde sikrer du dig, at I husker at forhandle, og du sender et signal om, at I ønsker mere i løn.

Fase 6: Snak indspillet op

Drøft budgetindspillet med dine kolleger i FSL-klubben og inddrag dem gerne. Jo mere ejerskab, de får til det, jo bedre. Og jo mere opbakning du har bag indspillet, jo stærkere står du, når de reelle forhandlinger går i gang.

Kontakt Frie Skolers Lærerforening

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte en af foreningens lønkonsulenter

Peter H. Salomonsen

Konsulent

Kontaktoplysninger

Tlf.: 87 46 91 10

Torben Løvschall

Konsulent

Kontaktoplysninger

Tlf.: 87 46 91 10

Jørn Rasmussen

Konsulent

Kontaktoplysninger

Tlf.: 87 46 91 10

Jacob Teglgaard

Konsulent

Kontaktoplysninger

Tlf.: 87 46 91 10