Procesværktøjet - til implementering af de lokale samarbejdsspor

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lærernes Centralorganisation (LC) og Centralorganisationen af 2010 – CO10 (CO10) har som led i indgåelsen af Aftale om Arbejdstid for lærere m.fl. i staten (lærerarbejdstidsaftalen) udarbejdet procesværktøjer og skabeloner til skolernes/institutionernes arbejde med implementering af lærerarbejdstidsaftalen.

Årshjul – procesværktøj til brug for det lokale samarbejdsspor
Skole/institutionsplan – skabelon til inspiration