Den digitale lærer, få styr på både teknik og didaktik

Få hands on erfaring med den digitale værktøjskasse for lærere og opdag de didaktiske potentialer

Oplever du også, at det digitale fylder stadig mere i din hverdag som underviser? Der er stor politisk opmærksomhed på at udvikle danske elevers digitale kompetencer, og det stiller stadig større krav til lærerne.  

Kurset her har fokus på, hvordan du som lærer kan forholde dig kritisk og didaktisk reflekterende til den digitale virkelighed. Du får redskaber til at vurdere læringsportaler og digitale læremidler og til at lave metodiske refleksioner over brugen af dem. 

Kurset indeholder desuden praktiske øvelser i at anvende it-værktøjer, så du udnytter deres særlige pædagogiske muligheder. Programmet veksler mellem oplæg, videotutorials, gruppearbejde og fælles diskussioner med erfaringsudveksling mellem kursisterne.

 • 25.-26. marts 2020
 • Kolle Kolle Konferencecenter, Værløse

Hvad får du ud af at deltage

 • En personlig (og anonym) kortlægning af dine digitale kompetencer, og hvor du som underviser måske har brug for et løft.
 • Viden om de mest anvendelige og ”hotte” it-værktøjer med udgangspunkt i Skoletubes værktøjskasse.
 • Metoder til bedre udnyttelse af it-værktøjer i din undervisning.
 • Bedre kendskab til Google-generationen, og hvordan du klæder eleverne på til at være informationskompetente.

Hvad får skolen ud af, at du deltager

 • En metodisk tilgang til vurdering og brug af digitale læringsportaler og it-værktøjer i undervisningen
 • En lærer med større digital selvtillid og overblik
 • En lærer der kan løfte både skolens og elevernes digitale kompetencer
 • Et overblik over aktuelle it-værktøjer på markedet

Underviser

Kurset ledes af Ken Dolva, friskolelærer, pædagogisk it-vejleder og cand.pæd. i didaktik med særligt henblik på dansk (skrev speciale med titlen "Google-generationen i klasserummet"). Ken Dolva er desuden lærebogsforfatter og han var nomineret til undervisningsmiddelprisen 2016 for læremidlet ”Sammenspil med QR-koder - med links til instruktionsfilm”.

Du skal deltage på dette kursus, hvis du vil give dig selv og din skole et løft i forhold til udviklingen af nødvendige digitale kompetencer, så jeres elever kan være på forkant med det 21. århundredes kompetencer

Ken Dolva

Betingelser

 • Overnatning og fuld forplejning er inkluderet i kursusprisen.
 • Du kan afmelde dig kurset indtil 6 uger før afholdelsen, herefter refunderes kursusbetalingen ikke.
 • Oplysning om medlemskab fremgår af fakturaen.
 • Kursuslederen modtager en deltagerliste, før kurset afholdes.

Andre aktuelle FSL Lærerkurser