Optjening af ferie

Enhver lønmodtager (fuldtidsansat lærer, deltidsansat lærer og timelærer) har ret til 25 dages ferie om året. Hovedreglen er, at man optjener betalt ferie, når man er i beskæftigelse.

Optjening af ferie følger kalenderåret, og den optjente ferie skal som udgangspunkt holdes i det følgende ferieår. Det vil altså sige, at det først er, når du har været i dit job i et helt kalenderår, at du har ret til at holde fem ugers ferie i følgende ferieår.

Du optjener ikke kun ferie, når du er på arbejde men også, når du er syg, på graviditets- barsels- eller uddannelsesorlov, holder ferie eller har barnets sygedag.

Fravær med løn

Der optjenes ret til betalt ferie under fravær med løn f.eks i forbindelse med

 • sygdom
 • graviditets-, barsels- og adoptionsorlov
 • ferie
 • særlige feriedage
 • uddannelsesorlov med hel eller delvis løn
 • omsorgsdage
 • barns 1. eller 2. sygedag
 • fritstilling
 • militærtjeneste af højst en måneds varighed.

Bemærk, at en pensionsoptjeningsret, som der fx er til en del af forældreorloven, også er at betragte som en lønnet periode.

Tjenestefrihedsperiode uden løn

Desuden optjenes der betalt ferie i de første 6 måneder af en tjenestefrihedsperiode uden løn, hvis medarbejderen genindtræder i tjenesten og afholder den optjente ferie inden udløbet af det ferieår, hvori ferien skal være afholdt.

Det kan være aktuelt ved f.eks.

 • børnepasningsorlov
 • militærtjeneste af over en måneds varighed
 • udstrakt forældreorlov.

Uddannelse

Der optjenes ferie under tjenestefrihed uden løn til at gennemgå en uddannelse, hvis der er tale om en sammenhængende tjenestefrihedsperiode og tjenestefrihedsperioden ikke overstiger ét år og uddannelsen efter skolens ledelses vurdering er af betydning for  medarbejderens beskæftigelse.

Strejke og lockout

Der optjenes ikke ret til betalt ferie i perioder, hvor man deltager i strejke og lockout. 

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere