Varslingsfrister for begge forældre

 • Varslingsfrister for mor

  Senest tre måneder før terminen, skal du som kommende mor give skolen besked om, at du er gravid, og hvornår du forventer at føde, samt hvornår du går på graviditetsorlov.

 • Varslingsfrister for far/medmor

  Som kommende far/medmor har du ret til 2 ugers fædre/medmororlov i forlængelse af fødslen. Du skal give skolen besked om dette senest fire uger før terminen.

  Efter aftale med skolen kan du også holde de to uger samlet eller opdelt i kortere perioder på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger.

 • Varslingsfrister for begge forældre

  Skal inden 8 uger efter fødslen meddele skolen, hvordan orloven holdes, og hvornår arbejdet genoptages.

  Planen skal indeholde hvornår I er tilbage på jobbet og om, hvordan I fordeler de 32 uger imellem jer. Hvis I ønsker at forlænge jeres orlov, eller udskyde noget af orloven skal jeres skole også have besked om det.

  Skal du holde udskudt retsbaseret forældreorlov som en sammenhængende periode (mellem 8 og 13 uger) skal dette varsles 16 uger før start.

  I kan på et hvilket som helst tidspunkt i jeres orlov aftale med skolen, at I genoptager arbejdet på nedsat tid og dermed forlænger jeres orlov.

 • Varsling til Udbetaling Danmark

  Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetalingen af barselsdagpenge til skolen, når du får løn, og til dig i perioder med dagpenge. Det er derfor vigtigt løbende at tjekke e-Boks for breve fra Udbetaling Danmark, idet der kan være svarfrister i disse.

  Som forælder har du pligt til at sikre, at Udbetaling Danmark har relevante informationer, som fx stop af orlov, delvis genoptagelse af arbejdet eller påbegyndelse af ferieafvikling.

  Det er rent praktisk skolen, der har denne kontakt, når lønudbetalingen stopper, men det er den enkelte lønmodtager, som i sidste ende er ansvarlig for, at Udbetaling Danmark får korrekte oplysninger. Udbetaling Danmark skal orienteres, uanset om du modtager dagpenge, eller du får løn fra skolen.

 • Vejledende barselsplan

  Som en særlig service udarbejder Frie Skolers Lærerforening en personlig og vejledende barselsplan for medlemmer.

  Kontakt os derfor, når dit barn er tre til fire uger gammelt, så har vi god tid til at få netop den barselsplan på plads, som passer dig bedst.

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere