Sygdom eller død

Læs om reglerne, hvis enten mor eller barn bliver sygt eller i værste tilfælge dør. 

Hvis barnet er sygt

Bliver barnet indlagt på hospital inden for de første 46 uger efter fødslen, kan forældrenes orlovsperiode forlænges - højst tre måneder til sammen (91 kalenderdage) - eller udsættes. Det gælder dog ikke de to ugers fædreorlov. 

Hvis barnet kommer på hospitalet i en lønnet orlovsperiode, og det medfører en forlængelse af orlovsperioden, forlænges den lønnede orlovsperiode tilsvarende.

Barnets indlæggelse skal være dokumenteret ved journaludskrift fra hospitalet eller ved lægeerklæring. Der udarbejdes normalt en skrivelse på hospitalet, som skal afleveres til Udbetaling Danmark. Skolen skal hurtigst muligt informeres om forlængelse

Hvis barnet dør

Hvis barnet er dødfødt eller dør inden den 32. uge efter fødslen, har moren ret til fravær i indtil 14 uger efter barnets død. Faren har i tilfælde af dødfødsel ret til fravær i to sammenhængende uger efter fødslen.

Hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet, har én af adoptanterne ret til fravær i indtil 14 uger efter barnets dø

Hvis moren er syg

I ganske særlige tilfælde, hvor moren på grund af sygdom ikke kan passe barnet, kan faren indtræde i hendes ret til løn i de første 14 uger efter fødslen.

Det er lægen og Udbetaling Danmark, som skal vurdere om faren kan indtræde i morens ret til 14 ugers barselsorl

Hvis barnet skal bortadopteres

Såfremt bortadoptionen sker inden den 32. uge efter fødslen har moren ret til fravær i op til 14 uger efter bortadoptionen.

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere