Omsorgsdage

 • Ret til omsorgsdage

  Begge forældre har ret til to omsorgsdage med løn om året pr. barn til og med det kalenderår, hvori barnet fylder syv år. Det gælder uanset, hvornår i kalenderåret du er ansat.

  Retten til omsorgsdage gælder biologiske forældre, adoptivforældre eller indehavere af forældremyndigheden.

  Retten til omsorgsdage er alene knyttet til barnets alder, og det er uden betydning, om fødslen/adoptionen har fundet sted før ansættelsen.

  Hvis en ansat overgår til ansættelse på en anden skole inden for statens aftale medtages ikke-afholdte omsorgsdage i det nye ansættelsesforhold.

 • Afvikling

  Omsorgsdage skal holdes inden udgangen af kalenderåret. Omsorgsdagene i det kalenderår barnet er født kan dog overføres til efterfølgende kalenderår. De øvrige år (1-7) skal dagene som udgangspunkt holdes i kalenderåret

  Dagene kan holdes, når forældrene har behov for det, medmindre det er uforeneligt med tjenesten. Der er ikke særlige anvendelseskrav for dagene, og der er ikke krav om, at man skal være sammen med sit barn på en omsorgsdag. Man har ikke pligt til at oplyse, hvad omsorgsdagen skal bruges til.

  En omsorgsdag anses for påbegyndt ved arbejdstids begyndelse den pågældende dag.

  Hvis den ansatte bliver syg, før omsorgsdagen er påbegyndt, betragtes dagen ikke som afholdt.

  Udgangspunktet er, at omsorgsdagene opgøres i timer med 7,4 timer pr. dag. Det antal arbejdstimer, som den ansatte skulle have udført den pågældende omsorgsdag, fratrækkes timepuljen

 • Varsling

  Der er ingen varslingsfrister for afholdelse af omsorgsdage, men den ansatte skal anmode om afholdelse af omsorgsdage tidligst muligt.

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere