Løn, ferie og pension under barsel

 • Løn og lønanciennitet

  Ud over løn i dele af barselsorloven, optjenes pension og ret til ferie med løn også i perioder med dagpenge.

  Der optjenes sædvanlig anciennitet i relation til løn, opsigelse og jubilæum under hele barselsorloven og forældreorloven også i perioderne med dagpenge.

 • Pension

  Der optjenes normal pension i hele perioden. Det er uden betydning, om der kun ydes dagpenge i perioden.

  Hvis forældreorloven på 32 uger forlænges til 40 eller 46 uger, indbetales der dog ikke pension i de yderligere 8 eller 14 uger.

  Der optjenes pension, når orloven er udskudt/forlænget på grund af hel eller delvis genoptagelse af arbejdet. Ved delvis genoptagelse af arbejdet forlænges pensionsoptjeningsperioden forholdsmæssigt.

 • Ferie - optjening

  Forældre optjener ret til ferie og særlige feriedage med løn under orlov med løn og i perioden hvor forældrene modtager dagpenge og optjener pension.

  Der optjenes ferie og særlige feriedage i de første 14 ugers barselsorlov og i hele forældreorlovsperioden på 32 uger. Der optjenes således også ret til ferie med løn i ugerne med dagpenge.

  Under ulønnet orlov - uden pensionsret - optjenes ferie og særlige feriedage med løn de første seks måneder.

  Der optjenes således også ferie og særlige feriedage, når forældre udstrækker orloven med 8 eller 14 uger, selv om der ikke optjenes pension i perioden. Det er dog en forudsætning, at forældrene genindtræder i jobbet og holder ferien inden udløbet af det ferieår, hvor ferien/særlige feriedage skal være holdt.

 • Ferie - afvikling

  Hvis forældre på grund af orlov er forhindret i at holde ferie og særlige feriedage, har de ret til erstatningsferie. Graviditets-, barsels-, fædre-, forældre-, og adoptionsorlov betragtes som feriehindringer. Det samme gør forlænget forældreorlov.

  Hvis man har lavet aftale om delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse af orloven, er det ikke en feriehindring, hvis der er hele arbejdsdage, hvor der kan afvikles ferie.

  Ferie, der ikke er holdt ved ferieårets udløb, kan efter aftale med skolen overføres til næste ferieår. I modsat fald udbetales feriepengene kontant.

  Kan forældrene ikke holde hovedferien på de 3 uger inden ferieperiodens udløb 30. september, kan den pågældende vælge at få udbetalt feriepengene for den ikke holdte ferie eller holde ferien senere i ferieåret. Det kan også aftales, at ferien i stedet overføres til det følgende ferieår.

  Eventuel afholdelse af erstatningsferie vil typisk være i forlængelse af orloven. Dette skal aftales med skolen.

 • Placering af feriedage under barsel

  På skolerne er der typisk to typer af ferie – elevernes ferier og din ferie. Det skaber ind i mellem lidt forvirring. Som hovedregel holder skolen kollektiv ferielukket i op til 25 dage om året. Dine feriedage er placeret i elevernes ferie, men eleverne har mere end 25 feriedage, så de resterende dage kan være arbejdsdage eller nuldage. Dine feriedages placering er vigtig information, som skal bruges, når din erstatningsferie skal planlægges.

  Du kan rette henvendelse til din tillidsrepræsentant eller skolens ledelse, der kan fortælle dig, hvor din ferie er placeret.

  Du kan læse mere om ferieoptjening og afvikling her på hjemmesiden.

Borgerligt ombud under orlov

Forældre kan i orloven deltage i borgerligt ombud m.v. uden begrænsning, dog ikke de første to uger efter fødslen.

Undervisning under orlov

Forældre kan frit deltage i undervisning, herunder eksamen, mens de er på orlov. En ansat er derfor fortsat berettiget til fulde dagpenge og eventuelt løn, uanset omfanget af undervisningen.

Dette må ikke forveksles med kursusdeltagelse, som foregår via ansættelsen, i så fald er der tale om genoptagelse af arbejdet.

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere