Graviditet

 • Hvornår skal du fortælle om din graviditet?

  Du skal senest informere din arbejdsgiver om din graviditet tre måneder før din forventede termin. Det vil for de fleste være svært at vente så længe, og mange vælger da også at fortælle det tidligere. Frie Skolers Lærerforening anbefaler, at du oplyser om graviditeten tidligst muligt, idet du så er særligt beskyttet mod afskedigelse.

 • Graviditetsundersøgelser

  Du har ret til at få fri med løn til graviditetsundersøgelser hos læge eller jordemoder, hvis besøgene ikke kan lægges uden for arbejdstiden.

 • Arbejdsmiljø, når du er gravid

  Din arbejdsplads og skoleleder skal undersøge og vurdere, om der er påvirkninger på arbejdspladsen i forbindelse med dit arbejde, som kan skade din graviditet eller dit barn.

  Arbejdstilsynet har nævnt, at følgende faktorer kan udgøre en fare for graviditeten eller barnet:

  • Fysiske påvirkninger som fx stød, støj, stråling, tunge løft og langvarigt stående og gående arbejde.
  • Smitsomme sygdomme som fx røde hunde, skoldkopper og den 5. børnesygdom – lussingesyge.
  • Kemiske påvirkninger som fx kræftfremkaldende stoffer, hormonforstyrrende stoffer og organiske opløsningsmidler.

  Da arbejdsforholdene for den enkelte lærer kan variere en del, vil det være nødvendigt at lave en konkret risikovurdering af dit arbejde, og herunder skal det vurderes, om du har arbejde i et omfang eller arbejdsopgaver, som kunne være farlige for graviditeten eller dit barn. Og hvis det vurderes, at der er en risiko for graviditeten eller barnet, skal skolens leder tilrettelægge arbejdet på en anden måde.

  Der kan også være behov for at aftale andre særlige hensyn for at forebygge sygefravær for den gravide, fx kunne I aftale en ekstra pause i løbet af dagen, fritagelse fra lejrture eller ændringer af mødetider for at undgå almindelige graviditetsgener og sygefravær.

  Hvis du har brug for en vurdering af risikoen for graviditeten eller dit barn i forhold til dit arbejde, vil FSL anbefale, at du henvender dig hos din egen læge, så lægen kan tage stilling til risikoen i den konkrete situation. Hvis det ikke er muligt at lave aftaler med din skoleleder, kan lægen vælge at sygemelde dig helt eller delvist fx i forhold til konkrete opgaver.

  Hvad kan du selv gøre
  Gennemgå dine arbejdsopgaver og overvej, om du kan tilpasse din årsplan i f.eks. fysik, så du ikke kommer til at arbejde med radioaktivstråling eller springgymnastik i den almindelige idrætsundervisning under din graviditet. Undgå mange eller tunge løft.

  Det kan være, at en kollega eller elever kan hjælpe dig. Mærk efter, hvordan du har det med dine forskellige arbejdsopgaver. Hvis du oplever at dele af dine opgaver påvirker din graviditet uhensigtsmæssigt, så tal med din leder om det, så I sammen kan finde en god løsning. Du kan også rette henvendelse til din tillidsrepræsentant.

 • Sygdom under graviditet

  Lægen kan sygemelde dig, hvis du bliver graviditetsbetinget syg, eller hvis lægen vurderer, at dit arbejde kan skade dig eller dit ufødte barn. Skolen skal anmelde dette sygefravær til Udbetaling Danmark. Skolen modtager barselsdagpenge fra 1. sygedag.)

 • Fertilitetsbehandling

  Hvis du – mand eller kvinde – er fraværende fra arbejde for at blive undersøgt eller behandlet for barnløshed, er der ikke tale om graviditets- eller barselsbetinget fravær. Sådant fravær betragtes som almindeligt sygefravær.

  Er du ledsager til din partner, der modtager fertililtetsbehandling, har du ikke ret til fravær med løn i den anledning, og du må i stedet dække fraværet med f.eks. særlige feriedage, omsorgsdage eller omlægning af timerne

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere