Adoption

 • Orlov i forbindelse med adoption

  Forældre som adopterer, har som udgangspunkt ret til orlov efter samme regler som biologiske forældre. I kan holde adoptionsorlov samtidigt, forskudt eller i forlængelse af hinanden.

  Regler

  • På et enkelt område er reglerne for adoptionsorlov dog anderledes.
  • De første 14 uger efter barnet er modtaget, er ikke reserveret til moren.
  • Adoptivforældre kan frit fordele de første 14 uger mellem sig til afholdelse én af gangen
 • Adoption i udlandet

  Begge adoptanter har ret til orlov med løn, hvis I af hensyn til barnet opholder jer i udlandet for at modtage barnet. Lønretten/dagpengeretten gælder fra udrejsedagen og indtil modtagelsesdatoen, som er den dato, hvor de formelle betingelser for at tage barnet ud af landet er opfyldt.

  • Forældre har ret til op til fire ugers orlov med løn før modtagelse af barnet. De fire uger kan i særlige tilfælde forlænges med op til fire uger.
  • Det gælder dog kun, hvis afgiverlandet stiller krav om, at I skal opholde jer i landet, inden I modtager barnet.

  Modtagelsesdatoen er samtidig startdatoen på adoptionsorloven, som regnes fra dette tidspunkt, uanset om den ansatte forbliver i landet. Datoerne fastsættes af adoptionsmyndigheden.

  Skolen skal have besked om tidspunkt for afrejse og forventet tidspunkt for hjemkomst, så snart det er muligt.

 • Adoption

  Hvis I skal adoptere et barn i Danmark, er der mulighed for op til en uges orlov med løn før modtagelsen, som i særlige tilfælde kan forlænges med op til en uge.

 • Rådgivning

  Det er vigtigt at søge rådgivning, enten ved adoptionsmyndigheden, Udbetaling Danmark eller Frie Skolers Lærerforening.

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere