Hviletid, fridøgn og fridage

Reglerne om hviletid, fridøgn og fridage passer på dig og dit arbejdsmiljø

Ifølge arbejdsmiljøloven skal din arbejdstid tilrettelægges, så du har en hvileperiode på mindst 11 timer inden for en periode på 24 timer. Herudover skal du inden for hver periode på syv døgn have mindst ét fridøgn, som ligger i forlængelse af en hvileperiode.

Skolens leder må ikke planlægge eller lade nogen udføre arbejde i strid med hviletidsbestemmelserne. Som ansat skal du også overholde hviletidsbestemmelserne.

Ansatte, hvis arbejde normalt er placeret helt eller delvis uden for almindelig dagarbejdstid, har desuden ret til mindst 26 fridage i kvartalet. 

Reglerne for 26 fridage pr. kvartal fremgår af tjenestemændenes arbejdstidsaftale og omfatter lærere på efterskoler samt lærere med kostskoletilsyn på grundskoler med kostafdeling.

Hviletid, fridøgn og fridage på efterskoler

 • Regler

  Hviletid

  Arbejdstiden skal tilrettelægges, så du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.

  • Hvis hvileperioden bliver kortere end 11 timer, fordi du akut bliver nødt til at fortsætte dit arbejde, skal du have kompenserende hvileperiode. Det kan betyde, at senere timer skal overtages af andre.
  • Skolens leder må ikke planlægge eller lade nogen udføre arbejde i strid med hviletidsbestemmelserne. Den ansatte skal også overholde hviletidsbestemmelserne.

  Du kan tjekke din hviletid ved at kigge på dit skema. Du finder tidspunktet for arbejdets ophør/sluttidspunkt en bestemt dag. Når du tæller 24 timer tilbage fra dette tidspunkt, skal der ligge en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer.

  Fridøgn

  Fridøgn regnes som en friperiode på mindst 24 timer plus hviletid. Fridage kan også tælle som fridøgn. 

  • Arbejdstiden skal tilrettelægges, så du inden for en periode på syv døgn har mindst ét fridøgn. 
  • Hvis du arbejder i weekenden, så du ikke har et fridøgn inden for en periode på syv døgn, har du i den efterfølgende weekend ret til en friperiode på mindst 48 timer i forlængelse af den daglige hvileperiode. 
  • Hvis et lejrskoleophold mv. strækker sig over en weekend, omlægges det ugentlige fridøgn, således, at der kan være op til 12 døgn mellem to fridøgn.

  Fridage

  En fridag er mindst 36 timer, hvis den indeholder et helt kalenderdøgn. Hvis en fridag ikke indeholder et helt kalenderdøgn skal fridagen strække sig over mindst 40 timer.

  To sammenhængende fridage er mindst 56 timer, hvis de indeholder to hele kalenderdøgn. Hvis to sammenhængende fridage ikke indeholder to hele kalenderdøgn skal de strække sig over mindst 64 timer.

  Arbejdstiden skal tilrettelægges:

  • så du har mindst 26 fridage pr. kalenderkvartal + evt. søgnehelligdage
  • så der så vidt muligt er to sammenhængende fridage pr. uge
  • så mindst 30 af dine fridage falder på søn- og helligdage pr. år 
  • så der højst er 10 dage mellem to fridage - Læs notat om reglen om 10 dage mellem to fridage

  Antallet af fridage forhøjes med antallet af eventuelle søgnehelligdage i perioden, bortset fra søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri. I skoleåret 21/22 betyder det følgende antal fridage i de respektive kvartaler:

  • Juli – august – september: 26 fridage
  • Oktober – november – december: 26 + 1 fridage (1. juledag)
  • Januar – februar – marts: 26 + 1 fridage (Nytårsdag)
  • April – maj – juni: 26 + 6 (Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag)

  Dermed skal der i skoleåret 21/22 samlet set være 112 fridage.

 • Undtagelser

  Hviletid

  • Ved uforudsete begivenheder som kræver akut indsats på skolen fx ulykker eller andre alvorlige episoder (force majeure) kan reglen fraviges.
  • Hvileperioden kan undtagelsesvis nedsættes til 8 timer, men reglen kan kun bruges en gang om ugen. Det er Frie Skolers Lærerforenings opfattelse, at planlagte aften-/nattetilsyn ikke er undtagelsesvis!
  • Ved nattjeneste/rådighedstjenste på skolen eller i eget hjem betragtes tiden mellem 23.00 og 7.00 som hviletid. Ved afbrydelse af hviletiden har den ansatte efterfølgende krav på mindst 8 timers sammenhængende hviletid, selvom læreren skulle have varetaget andre opgaver i perioden.
  • Ved lejrskoler ses bort fra hviletidsbestemmelserne, men læreren skal umiddelbart efter hjemkomsten have kompenserende hvileperioder i det opfang læreren ikke har fået hvileperioderne under lejrskoleopholdet.
 • Lokalaftaler

  Hviletid

  • Ved lokalaftale kan hviletiden nedsættes til 8 timer indtil 40 gange om året dog ikke to døgn i træk, medmindre det sker efter aftale i forbindelse med weekend og søgnehelligdage.
  • Ved lokalaftale kan nedsættelse af hviletiden til otte timer udvides til to gange ugentlig, dog ikke to døgn i træk. 

Hviletid og fridøgn på grundskoler

 • Regler

  Hviletid

  Arbejdstiden skal tilrettelægges, så du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.

  • Hvis hvileperioden bliver kortere end 11 timer, fordi du akut bliver nødt til at fortsætte dit arbejde, skal du have kompenserende hvileperiode. Det kan betyde, at senere timer skal overtages af andre.
  • Skolens leder må ikke planlægge eller lade nogen udføre arbejde i strid med hviletidsbestemmelserne. Den ansatte skal også overholde hviletidsbestemmelserne.

  Du kan tjekke din hviletid ved at kigge på dit skema. Du finder tidspunktet for arbejdets ophør/sluttidspunkt en bestemt dag. Når du tæller 24 timer tilbage fra dette tidspunkt, skal der ligge en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer.

  Fridøgn

  Fridøgn regnes som en friperiode på mindst 24 timer plus hviletid. Fridage kan også tælle som fridøgn. 

  • Arbejdstiden skal tilrettelægges, så du inden for en periode på syv døgn har mindst ét fridøgn. 
  • Hvis et lejrskoleophold mv. strækker sig over en weekend, omlægges det ugentlige fridøgn, således, at der kan være op til 12 døgn mellem to fridøgn.
  • Hvis en lærer på en grundskole undtagelsesvist har tjeneste i forbindelse med en weekend, således at der ikke kan ydes et fridøgn på mindst 24 timer inden for 7 døgn, skal skolen planlægge et fridøgn senest på 10. dagen
 • Undtagelser

  Hviletid

  • Ved uforudsete begivenheder som kræver akut indsats på skolen fx ulykker eller andre alvorlige episoder (force majeure) kan reglen fraviges.
  • Ved lejrskoleophold, ekskursioner, skolerejser og lignende fraviges reglen om 11 timers hvile.
  • Ved aktiviteter om aftenen kan hviletiden nedsættes, så aktiviteten kan vare til kl. 22.00 op til 6 gange pr. skoleår. Derudover kan hviletiden nedsættes yderligere 6 gange pr. skoleår uden tidsbegrænsning.  Nedsættelsen kan bruges ved bestyrelsesmøder, forældremøder, fester, teaterture mv.
  • Bestyrelsesmøder og klasseforældremøder skal dog altid slutte kl. 22.00.
  • Hvileperioden kan undtagelsesvis nedsættes til 8 timer, men reglen kan kun bruges en gang om ugen. 
 • Lokalaftaler

  Hviletid

  • Ved lokalaftale kan  den undtagelsesvise nedsættelse af hviletiden til otte timer udvides til to gange ugentlig, dog ikke to døgn i træk.
  • Ved lokalaftale kan den generelle nedsættelse af hviletiden til otte timer udvides fra 12 til 20 gange for den enkelte lærer.

Hviletid, fridøgn og fridage på grundskoler med kosttilbud

Gælder kun for lærere med kostskoletilsyn

 • Regler

  Hviletid

  Arbejdstiden skal tilrettelægges, så du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.

  • Hvis hvileperioden bliver kortere end 11 timer, fordi du akut bliver nødt til at fortsætte dit arbejde, skal du have kompenserende hvileperiode. Det kan betyde, at senere timer skal overtages af andre.
  • Skolens leder må ikke planlægge eller lade nogen udføre arbejde i strid med hviletidsbestemmelserne. Den ansatte skal også overholde hviletidsbestemmelserne.
  • Rådighedstjeneste på skolen er ikke at betragte som hviletid.

  Du kan tjekke din hviletid ved at kigge på dit skema. Du finder tidspunktet for arbejdets ophør/sluttidspunkt en bestemt dag. Når du tæller 24 timer tilbage fra dette tidspunkt, skal der ligge en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer.

  Fridøgn

  Fridøgn regnes som en friperiode på mindst 24 timer plus hviletid. Fridage kan også tælle som fridøgn. 

  • Arbejdstiden skal tilrettelægges, så du inden for en periode på syv døgn har mindst ét fridøgn. 
  • Hvis du arbejder i weekenden og har rådighedstjeneste, så du ikke har et fridøgn inden for en periode på syv døgn, kan der være op til 12 døgn mellem to fridøgn. 
  • Hvis et lejrskoleophold mv. strækker sig over en weekend, omlægges det ugentlige fridøgn, således, at der kan være op til 12 døgn mellem to fridøgn.

  Fridage

  En fridag er mindst 36 timer, hvis den indeholder et helt kalenderdøgn. Hvis en fridag ikke indeholder et helt kalenderdøgn skal fridagen strække sig over mindst 40 timer.

  To sammenhængende fridage er mindst 56 timer, hvis de indeholder to hele kalenderdøgn. Hvis to sammenhængende fridage ikke indeholder to hele kalenderdøgn skal de strække sig over mindst 64 timer.

  Arbejdstiden skal tilrettelægges:

  • så du har mindst 26 fridage pr. kalenderkvartal + evt. søgnehelligdage
  • så der så vidt muligt er to sammenhængende fridage pr. uge 
  • så mindst 30 af dine fridage falder på søn- og helligdage pr. år
  • så der højst er 10 dage mellem to fridage - Læs notat om reglen om 10 dage mellem to fridage

  Antallet af fridage forhøjes med antallet af eventuelle søgnehelligdage i perioden, bortset fra søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri. I skoleåret 21/22 betyder det følgende antal fridage i de respektive kvartaler:

  • Juli – august – september: 26 fridage
  • Oktober – november – december: 26 + 1 fridage (1. juledag)
  • Januar – februar – marts: 26 + 1 fridage (Nytårsdag)
  • April – maj – juni: 26 + 6 (Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag)

  Dermed skal der i skoleåret 21/22 samlet set være 112 fridage.

 • Undtagelser

  Hviletid

  • Ved uforudsete begivenheder som kræver akut indsats på skolen f.eks. ulykker eller andre alvorlige episoder (force majeure) kan reglen fraviges.
  • Hvileperioden kan undtagelsesvis nedsættes til 8 timer, men reglen kan kun bruges en gang om ugen. Det er Frie Skolers Lærerforenings opfattelse, at planlagte aften-/nattetilsyn ikke er undtagelsesvis!
 • Lokalaftaler

  Hviletid

  • Ved lokalaftale kan den undtagelsesvise nedsættelse af hviletiden til otte timer ske to gange ugentligt, dog ikke to døgn i træk. 

HVILETID - Udfordringerne og reglerne for dig som lærer på en fri skole

Vi har samlet en række eksempler, hvor du skal være opmærksom på, at din hviletid bliver overholdt og hvilke regler, der gælder. Dokumentet er relevant for dig, uanset om du arbejder på en grundskole, en efterskole eller kostskole.

Hent PDF'en her

Prøv Lærerlog

Registrerer din arbejdstid, advarer om overtid og beregner dine tillæg.

Læs mere

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere