Historien om Frie Skolers Lærerforening

Lærerne på de frie skoler har i dag én fælles fagforening, men vejen dertil har været lang og fyldt med omveje. Her kan du læse, hvordan otte medlemmer blev til omkring 10.000

1919

Den første fagforening for lærere på det frie skoleområde – De Private Provinsrealskolers Lærerforening – opstår, efter at lærerne bryder med arbejdsgivernes skoleorganisation. Foreningen har otte medlemmer.

1947

Den nye tilskudslov sikrer lærerne på de frie skoler en løn, som svarer til folkeskolelærernes

1954

Skolebestyrelser og lærerforening indgår overenskomst

1961

De københavnske realskolelærere og lærerne ved realkurserne optages i DPRL, som nu er landsdækkende.

1969

Den nye tilskudslov og tjenestemandsreformen åbner op for, at DPRL kan forhandle overenskomster med staten. Foreningen har 1421 medlemmer.

1974

Lærerne på lilleskolerne, de katolske skoler, de tyske mindretalsskoler, de kristne skoler og friskolerne optages i DPRL, som skifter navn til Frie Grundskolers Lærerforening (FGL). Foreningen har nu 1832 medlemmer.

1975

Efterskolernes Lærerforening (EL) etableres. Foreningen, som det første år har 173 medlemmer, har tætte bånd til skoleforeningen, Foreningen for Frie Ungdoms- og Efterskoler.

1981

Efterskolernes Lærerforening organiserer nu over halvdelen af efterskolelærerne, og foreningen indgår sin første aftale med Undervisningsministeriet.

1984

Efterskolernes Lærerforening har nu 1095 medlemmer.

1992

FGL indgår en aftale med staten, som betyder, at lærerne på de frie skoler ikke længere har samme arbejdstidsregler som lærerne i folkeskolen.

1995

Foreningen indgår overenskomst med staten og har for første gang selvstændig forhandlingskompetence (via Lærernes Centralorganisation). Foreningen har 3749 medlemmer.

2006

Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) og Efterskolernes Lærerforening (EL) fusionerer og danner Frie Skolers Lærerforening (FSL). Foreningen har nu 8100 medlemmer – 5400 fra FGL og 2700 fra EL.

2013

Skolelederne, som hidtil har været med i FSL, får en aftale om, at de kan løsrive sig og danne en selvstændig forening, Frie Skolers Ledere. Foreningen har nu 9800 medlemmer (inklusive lederne).

2013

Lærerne på de frie skoler bliver lockoutet af modparten, (Moderniseringsstyrelsen). Efter fire ugers lockout griber S-R-SF-regeringen ind. Med lockout-loven – Lov 409 – får lærerne på de frie skoler samme arbejdstidsregler som lærerne i folkeskolen.

2015

Frie Skolers Lærerforening og Moderniseringsstyrelsen indgår en ny overenskomst. Foreningen har 7600 lærere (ekskl. lederne).

2015

På foreningens repræsentantskabsmøde bliver et forslag om ledernes udmelding vedtaget. Ledermedlemmer overgår til Frie Skolers Ledere.