FSL-skolen

FSL-skolen er for dig, der som lærer på det frie skoleområde ønsker at blive mere fagligt aktiv. For dig, der brænder for frie skoler, lærerforhold, fagforening og meningsdannelse. For dig, der er optaget af egen udvikling og åben over for en fagforeningspolitisk karriere. For dig, der er i stand til at opsøge og indgå i relationer og netværk på tværs af skoler og kredse.

Kort og godt er FSL-skolen for dig, der ønsker at tilegne dig konkrete færdigheder og blive dygtigere til selvudvikling, til udvikling af det faglige arbejde på skolen og i kredsen, samt dygtigere til udvikling af FSL som fagforening.

 • Hvad er FSL-skolen?

  FSL-skolen er et ambitiøst forløb, der kendetegnes ved intensiv, forpligtende og involverende læring, som stiller krav til såvel deltagere, kursusleder og undervisere. Det forventes, at du som deltager ikke alene deltager i undervisningsmodulerne, men også bruger tid mellem undervisningsgangene eksempelvis til afprøvning af elementer fra undervisningen, opgaver m.v.

  FSL-skolen er et eksklusivt forløb, der er kendetegnet ved velafprøvede redskaber for læring, favorable rammer i form af internatophold, kompetente kursusledere og undervisere m.m.

  På FSL-skolen har vi fokus på praksisnær læring med kobling til aktuelle udfordringer og deltagernes konkrete kontekster (egen person, skole, kreds, lokalsamfund, det frie skoleområde som sektor og sektorens sammenhæng til det øvrige samfund). Undervisningen tilrettelægges med forskellige læringsrum og relationer med fokus på alt fra plenum-undervisning til faste læringsgrupper, makkerpar osv. FSL-Skolen motiverer til blivende netværk og relationer. På FSL-Skolen vil du bl.a. arbejde med et selvvalgt projekt som et gennemgående tema på tværs af de forskellige undervisningsmoduler.

 • Praktisk om forløbet

  FSL-Skolen er tilrettelagt som et undervisningsforløb, der strækker sig fra kick-off møde i oktober 2018 og frem til Repræsentantskabsmødet i november 2019, hvor selve undervisningsforløbet tænkes afsluttet bl.a. med præsentation af deltagernes projekter.

  Imellem kick-off og repræsentantskabsmøde vil der være fire undervisningsmoduler af hver 2-3 dages varighed, typisk placeret fra torsdag kl. 09.30 til lørdag kl. 16.00. Tre af disse moduler vil forventeligt være placeret på Hornstrup Kursuscenter, mens et enkelt modul foregår i København. Undervisningsmodulerne er tilrettelagt som internater med overnatning.

  Det samlede tidsforbrug for uddannelsen forventes at være ca. 15 undervisningsdage, hvortil skal lægges forberedelse, hjemmearbejde m.v.

 • Økonomi

  FSL afholder alle deltagernes udgifter i forbindelse med uddannelsen, herunder til materialer, transport m.v. i forbindelse med de planlagte aktiviteter i FSL-skolen. Deltagerne opfordres til så vidt muligt at bytte sig til fri på FSL-skole-undervisningsdage, der måtte ligge på arbejdsdage.

  FSL vikardækker deltagerne på dage, hvor deltagerne normalt skulle arbejde på egen skole, og hvor det ikke har været muligt at bytte sig til frihed.

Aktivitetsplan for FSL-skolen 2018/2019

Aktivitet
Dato
Kick-off
Fredag den 28. september 2018
Modul 1
Torsdag den 1. november til lørdag den 3. november 2018
Modul 2
Torsdag den 24. januar til lørdag den 26. januar 2019
Modul 3
Torsdag den 4. april til lørdag den 6. april 2019
Modul 4
Torsdag den 26. september til fredag den 27. september 2019
Modul 5
Onsdag den 6. november til fredag den 8. november (heraf er torsdag den 7. november og fredag den 8. november deltagelse i repræsentantskabsmødet)