Nu kan du stemme om OK18

Urafstemningen om en overenskomst for perioden 2018 til 2021 løber fra den 23. maj klokken 12.00 til den 3. juni klokken 12.00

Som stemmeberettiget medlem har du den 23. maj modtaget mail med en guide til afstemningen samt en personlig stemmekode. 

Hør, hvorfor Uffe Rostrup stemmer ja til den nye overenskomst

Læs temaet om overenskomstforliget i det nye nummer af bladet Frie Skoler

Deltag i debatten om OK18