Midler til kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingen betales af skolen. Det vil sige, at kursusafgifter, materialer, transportv. skal finansieres af skolen.

Som arbejdsplads i det statslige overenskomstsystem er skolen en del af kompetenceaftalen og dermed forpligtet til at tage sig af personalets
kontinuerlige udvikling.

Skolen modtager elevtilskud, som blandt andet skal dække udgifterne til at holde personalet fagligt ajourført.

Derudover er der afsat midler i Statens Center for Kompetenceudvikling. Det er Kompetencesekretariatet, der administrerer disse midler.

Endelig findes der fonde og særlige puljer, både i Danmark, EU og globalt, som skolen kan søge.

Kontakt FSL

Josua Christensen

Konsulent

Kontaktoplysninger

Tlf.: 87 46 91 10