Kompetenceudvikling

Alle statslige arbejdspladser skal følge kompetenceaftalen. På de frie skoler betyder det blandt andet, at ledelsen og de ansatte er forpligtet til systematisk og strategisk at udvikle lærernes kompetencer

5 gode argumenter for, at du skal have kompetenceudvikling

Når du skal argumentere for dine ønsker til kompetenceudvikling, er det et godt argument, at de passer ind i skolens planer. Men der er også andre gode argumenter for, at du ønsker at udvikle dine kompetencer.

1) Dit fag udvikler sig

Fagene ændres og udvikler sig hele tiden. Måske nye mål, færdigheder og kompetencer kræver, at du får mulighed for at følge med og udvikle dine faglige kompetencer.

Prøver bliver til eksamener, IT integreres på nye måder i undervisningen, og der kommer hele tiden ny viden til, som du har brug for til at kvalificere din undervisning.

Det kan være nogle af de argumenter, der begrunder dit ønske om kompetenceudvikling.

2) Du får nye arbejdsopgaver

Da du blev ansat på skolen, var der måske ikke en AKT-vejleder, en praktikvejleder, et sejlhold eller en formaliseret teamstruktur, men nye ideer og behov kræver nye kompetencer.

Når du påtager dig nye opgaver eller nye undervisningsfag, kan du med rette forvente at få kompetenceudvikling til disse.

At være lærer, er andet end at undervise, men nogle af de øvrige opgaver ligger måske uden for det, du oprindeligt
er uddannet til, og det kan derfor være gavnligt både for dig og skolen, at du får et kompetenceløft i forhold til disse opgaver.

3) Skolens udvikling kræver noget nyt af dig

Ny teknologi og digitalisering rummer spændende muligheder, og du skal gerne kunne følge med og bruge din faglighed til at kvalificere anvendelsen af dette i undervisningen, men også dette kræver kompetenceudvikling.

Det samme gælder, når skolen skifter spor, opretter nye profilfag eller beslutter sig for en bestemt pædagogisk eller didaktisk tilgang.

Som ansat på en fri skole er omstillingsparathed forventet, men den forudsætter muligheden for opkvalificering.

4) Det er lang tid siden, du har lært noget nyt

Du trives, når du er motiveret. Du leverer dit bedste arbejde, når du er engageret og motiveret.

Du ved bedst, hvad der motiverer dig, og hvor der findes kompetenceudvikling, der kan løfte din faglighed til nye højder. Derfor må du tage initiativ og bringe det i spil, som du er motiveret for.

Du kan forvente, at skolens ledelse tager ansvar for, at du ikke blot kan udføre det arbejde, du har i dag, men også forberedes til det, der venter i horisonten.

Til den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS) er din faglige og personlige udvikling i spil. Men du skal selv aktivt være opsøgende ift. behov og muligheder, både på skolen og hos dig selv.

5) Du oplever, at dine kompetencer ikke svarer til arbejdsmarkedet

Samfundet råber på udvikling og kræver medarbejdere, som forbereder sig på fremtiden. Du er et aktiv for din skole, når du følger med i udviklingen. Livslang læring giver samtidig andre karrieremuligheder. 

I et arbejdsmarked, hvor det er helt almindeligt at skifte arbejdsplads i løbet af et arbejdsliv, er det faktisk også ok, at du sikrer din fremtid som ansat.

Sagt med andre ord, kan du godt ønske kompetenceudvikling, som rækker længere end til de umiddelbare opgaver, som du har lige nu.

Måske findes der en uddannelse, som kan åbne dørene til dit fremtidige job eller til nye opgaver på din nuværende arbejdsplads.