Træf-diskussion: Arbejdsmiljøet kan være nøglen

Så længe højskolerne står uden overenskomst, bør lærernes fokus ligge på arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøorganisationen.

D 24. februar 2023

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Arbejdsmiljørepræsentanten kan have den gyldne nøgle, som åbner for bedre arbejdsvilkår på højskolerne.

Det sagde konsulent Simon Astrup fra Frie Skolers Lærerforening på højskolelærernes træf den 9. og 10. februar 2023.

På de andre frie skoler, som har en overenskomst, er tillidsrepræsentanten den vigtigste figur – ofte i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten.

Men selv om højskolerne endnu ikke har en overenskomst, rummer systemet stadig nogle muligheder for at udvikle arbejdsvilkårene og arbejdsmiljøet. Og her kommer arbejdsmiljørepræsentanten ind: Skolen skal gennemføre arbejdspladsvurdering, en såkaldt APV, hvor skolen via en undersøgelse identificerer de udfordringer, som findes. Men, sagde Simon Astrup, det afgørende ved arbejdspladsvurderingen er ikke kortlægningen af problemer i sig selv, men den handleplan, som arbejdsmiljøorganisationen skal lave for at håndtere problemerne. Der skal altså sættes handling bag ordene, og det er noget, mange organisationer glemmer, men det er helt afgørende, sagde Simon Astrup:

»Hvis arbejdstilsynet kommer på besøg, er det første, tilsynet spørger til, handleplanen. Altså: Hvad har skolen gjort og planlagt at gøre for at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø«.

Frie Skolers Lærerforening planlægger en arbejdsmiljøindsats på højskolerne til det nye skoleår.

 

 Få medlemmer valgt

Hvis I skal vælge arbejdsmiljørepræsentant på højskolen, så se, om I kan få et medlem af Frie Skolers Lærerforening valgt. Så kan I nemlig få fuldt udbytte af foreningens information og kampagner, og som arbejdsmiljørepræsentant og medlem får du rådgivning, sparring og mulighed for at deltage i netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter på det frie skoleområde.