Du kan og må ikke arbejde, mens du er på lønkompensation

Er du som højskolelærer også i tvivl om reglerne for lønkompensation? Så læs med her.

D 12. februar 2021

Højskolelærer

Frie Skolers Lærerforening får henvendelser fra højskolelærere, der fortæller, at de er i tvivl om reglerne for lønkompensation. Må forstanderen pålægge dem at arbejde eller forberede undervisningsforløb, mens de er hjemsendt på lønkompensation?

Svaret er nej. Reglerne er klare. Du må slet ikke arbejde, når du er sendt hjem på lønkompensation. Dette gælder også forberedelse og små opgaver. Ledelsen kan med en dags varsel bede dig genoptage arbejdet en eller flere dage. Det skal være hele dage, og skolen må ikke søge lønkompensation for dig på de pågældende dage.

Ferie og lønkompensation
Folketinget har i forlængelse af trepartsaftalerne om reglerne for lønkompensation vedtaget en lov, der giver din arbejdsgiver ret til at kræve, at du afholder en feriedag pr. lønkompensationsperiode.

I praksis betyder det, at du fra den 18. januar 2021 kan blive bedt om at bidrage med en feriedag, når du har været hjemsendt i 21 kalenderdage med lønkompensation. Efter den første periode kan du blive bedt om at bidrage med en feriedag for hver 28. kalenderdage, du er hjemsendt på lønkompensation. Ledelsen kan maksimalt kræve, at du afholder fem feriedage.

deltag i debatten