»Der bør være aftalte løn- og arbejdsforhold - også på højskolerne«

DERFOR FRIE SKOLERS LÆRERFORENING: Malthe Ibsen Sørensen, lærer på Ubberup Højskole og medlem af Frie Skolers lærerforening.

D 4. september 2020

Højskolelærer

Hvorfor meldte du dig ind i Frie Skolers Lærerforening?

Jeg har været lærer i ni år, og på et tidspunkt gik det op for mig, at de forhold, vi arbejder under som højskolelærere, er vidt forskellige. To højskolelærere kan være ansat til at varetage den samme stilling, men have helt forskellige arbejdsforhold.
Selv er jeg heldig. Jeg arbejder et sted, hvor vi har ordentlige forhold, men jeg synes, at det er uretfærdigt, at der er så store forskelle, og at det er så vilkårligt.

Hvis en kollega kommer og spørger dig, hvorfor han eller hun skal melde sig ind i Frie Skolers Lærerforening, hvad svarer du så?

Det er meget det samme. Jeg synes, at det er uretfærdigt, at løn- og arbejdsvilkårene varierer så meget, og at vores forhold står og falder med forstanderen. Det er ikke rimeligt. Der er brug for en struktur. Der bør være aftalte løn- og arbejdsforhold, også på højskolerne.

Hvad håber du, at Frie Skolers Lærerforening kan gøre for dig som højskolelærer?

Grundlæggende håber jeg på, at foreningen kan hjælpe os med at få en overenskomst og dermed nogle aftalte forhold. I dag står vi svagt. Vi har næsten ingen rettigheder. Vi er i vidt omfang prisgivet forstanderens nåde. Som sagt har vi fornuftige forhold på min højskole, men det skyldes, at vores forstander lægger vægt på det. Hvis vi får en ny forstander, kan vores arbejdsvilkår pludselig se helt anderledes ud. Det er ikke rimeligt. Og den usikkerhed vil en overenskomst fjerne.

Hvis du skulle rådgive Frie Skolers Lærerforening om, hvordan foreningen bedst organiserer højskolelærerne, hvordan ville dit bedste råd så lyde?

Kom ud på skolerne og tal med lærerne. Tal med dem – lyt til dem. Det vil være mit vigtigste råd. For det er det, vi har savnet, synes jeg. Vi har savnet en fagforening, som er opmærksom på os, som tager os alvorligt og lytter til os. Så det vil være mit vigtigste råd: Kom ud og mød lærerne.

Malthes tre fokuspunkter for fagforeningen

  • Lige løn for lige arbejde. I dag får vi nognlunde samme løn, men for vidt forskelligt arbejde.

  • Vi skal have nogle regler eller aftaler, som sikrer lærernes tid til forberedelse og samvær. Først og fremmest et loft over vores undervisningstimer. Hvis lærerne ikke får tid til forberedelse, bliver undervisningen dårlig. Hvis lærerne ikke får tid til samvær, er det ikke en folkehøjskole.

  • Beskyttelse af de løst ansatte – herunder de tidsbegrænsede og timelønnede. Dem er der mange af, og de har det svært.

deltag i debatten