TR uddannelsens modul 1

Dato og tid
4. september 2017 13:00 til
4. september 2017 17:00
Tilmeldingsfrist
04-09-2017 09:00:00
Sted
Jakobskolen
Næringen 100 8240 Risskov
Arrangør
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87 46 91 10 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Kære TR. Velkommen til TR uddannelsens modul 1.. Tillidsrepræsentantuddannelsen i Frie Skolers Lærerforening består af 2 moduler afviklet i kredsen og 3 moduler afviklet som internatkurser á ca.

Kære TR.

Velkommen til TR uddannelsens modul 1.

 

Tillidsrepræsentantuddannelsen i Frie Skolers Lærerforening består af 2 moduler afviklet i kredsen og 3 moduler afviklet som internatkurser á ca. 2,5 dags varighed på Hornstrup Kursuscenter, samt efteruddannelsesmodul i kredsen i løbet af skoleåret.

Formålet med kredsmodulet (TR-1) er dels at knytte kontakt mellem dig og kredsbestyrelsen, dels at arbejde med konkrete problemstillinger sammen med de andre nyvalgte tillidsrepræsentanter i kredsen.

Det er normalt ikke muligt at gå videre i TR-uddannelsen, hvis kredsmodulet ikke gennemføres. Hvis du er forhindret i at deltage, bedes du kontakte mig hurtigst muligt.

Indholdet vil være:

Introduktion til grunduddannelsen

-  Oversigt over uddannelsen

-  Forventninger i relation til TR-kurset

FSL struktur og kredsens arbejde

-  Fagforeningen generelt

-  Hvordan er FSL og kredsen bygget op?

-  Hvor får TR rådgivning/information?

-  Hvordan får TR indflydelse i kredsen og hovedforeningen?

-  TR netværk og TR konference

Gensidige forventninger

-  En fælles drøftelse af de forventninger, der stilles til TR fra forskellige sider: skole, kolleger, forening, kreds

-  Samtale om de forventninger, som TR har til skolen, medlemmer og kredsen?

Modtagelse og organisering af nye kolleger

-  Hvorfor er man medlem af en fagforening?

-  Foreningens berettigelse er medlemmerne. Uden dem, ingen faglig indflydelse. Samtidig er mængden af organiserede afgørende for at have forhandlingsretten.

-  TR er en særdeles vigtig person i forhold til at hverve nye medlemmer, dels med nye ansatte på skolen, dels det seje træk for at få ikke-organiserede til at melde sig ind. Når vi hverver nye medlemmer, argumenterer vi og viser vores værd i det daglige arbejde. En snak om erfaringer og gode råd.

Skolekom, introduktion til konferencerne

Der vil være noget at spise/drikke undervejs. Vi i kredsbestyrelsen glæder os til at se dig.

Mange hilsner
Rikke
Kredsformand

Dato og tid
4. september 2017 13:00 til
4. september 2017 17:00
Tilmeldingsfrist
04-09-2017 09:00:00
Sted
Jakobskolen
Næringen 100 8240 Risskov
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK