TR-Træf 2021

Dato og tid
30. september 2021 08:30 til
1. oktober 2021 13:30
Tilmeldingsfrist
23-09-2021 23:55:00
Sted
Knudhule Badehotel
Randersvej 88 8680 Ry
Arrangør
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 27 20 87 37 - Mail: rikke.friis@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

TR-træffet 2021 "Kommunikation og relationer – tillidsrepræsentantens vigtigste redskaber" 

Frie Skolers Lærerforening og kreds 2 inviterer tillidsrepræsentanter i kredsen til TR-træf.

Program

 

Torsdag d. 30. september 2021                                                                     


Fra Kl. 8.30                         Ankomst og formiddagskaffe

Kl. 9.30                               Velkomst ved kredsbestyrelsen

 

Kl. 10.00                             Relationelle styrker

TR-efteruddannelsesmodul (TR-E)

 

Få sat fokus på dig selv som tillidsrepræsentant og den måde, du indgår i relationer på. Og brug dine relationelle styrker endnu bedre.

 

Organisationer er relationer. Skal vi i organisationer derfor lykkes med at skabe noget værdifuldt,

skal vi kunne lykkes i de relationer, vi indgår i.

På dette halvdagskursus får du fornyet indsigt i dine egne og andres adfærdsmæssige præferencer, og hvilken betydning det har for den måde, vi samarbejder på. Du vil samtidig træne nogle få, men meget effektive kommunikative greb, der har positiv indflydelse på oplevelsen af relationerne. Dette vil ske med udgangspunkt i dine konkrete erfaringer fra din egen virkelighed for på den måde at gøre det så virkelighedsnært og brugbart som muligt.

 

  • Bliv bevidst om dine egne adfærdsmæssige præferencer og betydning for dit relationelle arbejde
  • Lær en række involverende kommunikationsgreb
  • Træn det at få feedback på egen relationelle adfærd
  • Få sat relationer i centrum for den fælles succes

Konkret indhold på forløbet
På forløbet vil vi arbejde ud fra nedenstående indhold:

  • Større forståelse af/indsigt i egen naturlige adfærd og personlige præferencer, når det gælder kommunikation. Dette sker med udgangspunkt i personprofilering.
  • Kommunikation set ud fra et relationelt perspektiv – involverende dialog, kommunikative positioner samt GameMaster-teknikker.
  • Følelsesmæssig intelligens og samspillet med feedback – både det at give og det at modtage feedback. Herunder metoder til værdsættende feedback

Kursusform
Formen vil være involverende, med god plads til at træne metoderne samt mulighed for sparring og videndeling mellem deltagerne.

Målgruppe
Dette forløb er målrettet tillidsrepræsentanter i Frie Skolers Lærerforening og tilbydes i alle kredse i løbet af skoleåret 2020-2021.

Om underviseren
Kurset ledes af Jais Sørensen adm. direktør i Incento, der er et fællesskab af konsulenter. Jais Sørensen brænder for at øge trivsel og præstationer gennem anerkendende ledelse, coaching og meningsskabende kommunikation.

Kl. 13.00                             Frokost

Kl. 14.00                             BRÆND IGENNEM workshop

Få tips og tricks til at kommunikere med gennemslagskraft.

Som TR skal du ofte gøre kompliceret stof konkret, relevant og forståeligt for medlemmerne. Med enkle og konkrete redskaber fra teatrets og journalistikkens værktøjer kan det blive nemmere, og du kan kommunikere med større gennemslagskraft. Uanset om du leder et klubmøde, står på talerstolen eller har møde 1:1.  

 

Workshoppen er en vekselvirkning mellem oplæg og praktiske øvelser på gulv og ved bordet. Mere info på www.brændigennem.dk

 

Undervisere:
Maria Larsen er journalist og har kursus- og konsulentvirksomheden Mellem Linjerne. Hun er forfatter til ”Skriv lettere end du tror” og rådgiver virksomheder og organisationer i at formidle og fortælle, så det forstås. Blandt hendes kunder er Folketinget, Dansk Industri og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
www.mellemlinjerne.dk

Helle Brokjær er teaterinstruktør, skuespiller og formidlingsrådgiver. Startede selvstændig virksomhed i 2001, hvor hun gennem kurset Indtag Scenen har arbejdet med personlig præsentation for faggrupper som politikere, reklamefolk, forskere og sygeplejersker. Herudover har hun 15 års erfaringer med personaleevents i virksomheder og organisationer som Danske Bank, Aarhus Kommune og DR. Helle instruerer jævnligt forestillinger på skoler og efterskoler.
www.indtagscenen.dk  

 

Kl. 19.00                             Middag

 

Fredag d. 1. oktober 2021                                                                                

Kl. 8.00-ish                         Morgenmad

Kl. 9.30                               Organisering og faglig sparring

 

Organiseringsgraden er meget svingende på kredsens skoler. På nogle skoler er alle lærere medlemmer af Frie Skolers Lærerforening. På andre skoler er tillidsrepræsentanten næsten eneste medlem. Og så er der en bred vifte midt imellem.

At byde nye kolleger velkommen i ”klubben” eller tage snakken med ”den gamle tvivler” kan være en opgave, man som tillidsrepræsentant lige må tage en dyb indånding, inden man kaster sig over. Under alle omstændigheder er medlemshvervning også en del af tillidsrepræsentantens arbejde. Vi gør det uden tvivl på mange forskellige måder.

 

Denne del af træffet handler om erfaringsudveksling og faglig sparring:

  • Hvad virker for dig, når du skal organisere dine kolleger?
  • Hvordan får du medlemmerne til at engagere sig i FSL-klubmøderne?
  • Er der opgaver eller andet, som du ønsker at få feedback på fra de øvrige deltagere?

                         

Kl. 12.00                             Frokost

 

Dette TR-træf er faglig opdatering, hvorfor de tillidsvalgte bør have mulighed for at kunne deltage i mødet, enten ved skemaomlægning eller brug af en timepulje. Særligt om torsdag formiddag: oplægget ”Relationelle styrker” er et TR-efteruddannelsesmodul og dermed en overbygning på TR-uddannelsen, hvorfor tillidsrepræsentanter i kredsen bør deltage i denne del af TR-træffet.

Frie Skolers Lærerforening kreds 2 dækker ikke vikar, men betaler for deltagernes transport.

   

Vi ser frem til et godt træf med fagligt input og rig mulighed for erfaringsudveksling og sparring.

 

Mange hilsner

Kredsbestyrelsen i kreds 2

Frie Skolers Lærerforening

 

Dato og tid
30. september 2021 08:30 til
1. oktober 2021 13:30
Tilmeldingsfrist
23-09-2021 23:55:00
Sted
Knudhule Badehotel
Randersvej 88 8680 Ry
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK