TR-træf 2019 "Bliv den bedste forhandler"

Dato og tid
27. marts 2019 09:30 til
28. marts 2019 16:00
Tilmeldingsfrist
01-03-2019 12:00:00
Sted
Bramslevgaard
Bramslev Bakker 4 9500 Hobro
Arrangør
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87 46 91 10 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Frie Skolers Lærerforening inviterer til TR-træf d. 27.-28. marts 2019. Denne gang med fokus på forhandlerrollen. Så kom og deltag i dette fantastiske arrangement med masser af faglig opdatering og sparring med dine TR-kollegaer.

 

Frie Skolers Lærerforening og kreds 2 inviterer tillidsrepræsentanter i kredsen til
 
TR-træf d. 27.-28. marts 2019
”Bliv den bedste forhandler”
Bramslevgaard, Bramslev Bakker 4, 9500 Hobro

 

Program for træffet

 

Onsdag d. 27. marts                                                                                          

 

Kl. 9.30-10.00             Ankomst og formiddagskaffe

Kl. 10.00-10.30           Præsentation af programmet og deltagerne

 

Kl. 10.30-17.30           Konstruktiv Forhandling v/ Søren Viemose

I en konstruktiv forhandling leder parterne efter de absolut mest optimale, bæredygtige løsninger. Parterne forhandler med de bedste og mest virkningsfulde fremgangsmåder – både uformelt og i møder. I en konstruktiv forhandling arbejder parterne respektfuld og anerkender hinandens plads og legitimitet i forhandlingerne.

 

                                   Søren Viemose skriver selv på sin hjemmeside:

Ny viden og nye gode erfaringer med forhandlinger, mægling og mere komplicerede processer, hvor mange skal blive enige. Det er min passion.

Et godt råd skal hvile på ordentlige principper. Principper om en konstruktiv proces og en søgen efter optimale og bæredygtige resultater. Det er det, jeg prøver at give dig, når du arbejder sammen med mig.

 

Frokost undervejs

                                  Kaffe undervejs

 

Kl. 17.30                    Indkvartering på værelserne

Tid til en lille gåtur?

                                   Middag

                                   Aftenskaffe

Aftenunderholdning – hvis I skulle få lyst til at underholde med sang, musik, en quiz eller andet. Eller måske skal der bare være tid til sparring, løs snak og en pause fra hverdagen?

 

 

 

Torsdag d. 28. marts                                                                                         

 

Kl. 8.00-9.30               Morgenmad

Kl. 9.30-12.00             Lønargumentation v/ lønkonsulent fra FSL, Torben Løvschall

Hvilke argumenter bliver TR mødt med, når han/hun stiller krav om løn som i folkeskolen? Og hvordan kan man som TR forberede sig på lønforhandlingerne? Gennemgang af diverse værktøjer som fx lønsammenligneren, nøgletal etc.

Kl. 12.00-13.00           Frokost

Kl. 13.00-15.30           Netværksmøder i geografiske netværk og/eller efter skoleform

Erfaringsudveksling, gode råd og sparring.

Du bedes medbringe jeres lønpolitik og lønaftale, så du har mulighed for at få og give sparring på aftalerne i dit netværk.

                                  Kaffepause undervejs

Kl. 15.30-16.00           Evaluering, afslutning og ”kom godt hjem”.

 

 

Dette TR-træf er faglig opdatering, hvorfor de tillidsvalgte bør have mulighed for at kunne deltage i mødet, enten ved skemaomlægning eller brug af en timepulje. FSL dækker ikke vikar, men betaler for deltagernes transport.

 

Tilmelding til mødet sker på kredsens hjemmeside http://www.fsl.dk/kredse/kreds-2/ (der er begrænsede pladser på træffet, så tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet). Tilmeldingsfrist er onsdag d. 27. februar 2019.  

Ved tilmelding har du mulighed for at tilmelde begge dage inkl. overnatning, begge dage ekskl. overnatning (du kører hjem, sover og kommer igen torsdag morgen) eller den ene eller den anden dag.

 

Vi opfordrer jer til at køre sammen – deltagerliste sendes til deltagerne efter sidste tilmeldingsfrist.

Det er en god idé at have udprintet, udfyldt og underskrevet en kørselsblanket (findes også på hjemmesiden) inden ankomst. Denne afleveres til Bjarne, hvorefter pengene udbetales af sekretariatet.

 

Vi ser frem til et godt træf med fagligt input og rig mulighed for erfaringsudveksling og sparring.

 

 

Mange hilsner

 

Kredsbestyrelsen

Dato og tid
27. marts 2019 09:30 til
28. marts 2019 16:00
Tilmeldingsfrist
01-03-2019 12:00:00
Sted
Bramslevgaard
Bramslev Bakker 4 9500 Hobro
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK