TR temadag: Introkursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter

Dato og tid
27. februar 2023 10:00 til
27. februar 2023 15:45
Tilmeldingsfrist
09-02-2023 23:55:00
Sted
DGI-byen
Tietgensgade 65 1704 København V
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Da dette skoleårs TR-grunduddannelse er i gang, kan Frie Skolers Lærerforening tilbyde dig en plads på denne temadag for nyvalgte tillidsrepræsentanter.

Temadagen kommer til at indeholde arbejdstid, løn og tillidsrepræsentantens rolle og opgaver.

Temadagen erstatter ikke  selve TR-grunduddannelsen. Du skal stadig tilmelde dig grunduddannelsen til næste skoleår 2023-24. Tilmelding bliver muligt i løbet af foråret 2023 via hjemmesiden.

Praktisk information 

  • Frie Skolers Lærerforening dækker rejseudgifter samt eventuelle nødvendige vikarudgifter i forbindelse med tillidsrepræsentantens fravær på dagen.
  • Brev om tjenestefrihed sendes således til skolen.
  • Vi skriver til dig, når tidspunkterne for TR-grunduddannelsen 2023-24 offentliggøres på hjemmesiden i foråret 2023. 

 

Kursusleder og undervisere: Konsulenter fra Frie Skolers Lærerforening

Dato og tid
27. februar 2023 10:00 til
27. februar 2023 15:45
Tilmeldingsfrist
09-02-2023 23:55:00
Sted
DGI-byen
Tietgensgade 65 1704 København V
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK