TR temadag: Introkursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter

Dato og tid
18. februar 2020 10:00 til
18. februar 2020 15:45
Tilmeldingsfrist
06-02-2020 23:55:00
Sted
DGI-byen
Tietgensgade 65 1704 København V
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Faglig opdatering for nyvalgte tillidsrepræsentanter, der ikke er med på årets grunduddannelse for tillidsrepræsentanter

Da dette skoleårs TR-grunduddannelse er i gang, kan Frie Skolers Lærerforening tilbyde dig en plads på introkursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter.

Introkurset afholdes tirsdag den 18. februar 2020 kl. 10-15.45 i København, stedet oplyses senere.

Program:

10.00 – 10.30: Mulighed for morgenkaffe og brød

10.30 – 10.45: Velkomst v/ kursusleder

10.45 – 12.30: Arbejdstidsregler: En introduktion til de nye arbejdstidsregler

12.30 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.30: Løn: Indblik i tillidsrepræsentantens opgave med at forhandle lokale løntillæg

14.30 – 14.45: Pause

14.45 – 15.30: Tillidsrepræsentantens rolle

15.30 – 15.45: Opsamling

Kursusleder og undervisere: Konsulenter fra Frie Skolers Lærerforening

Praktisk information 

  • Frie Skolers Lærerforening dækker rejseudgifter samt eventuelle nødvendige vikarudgifter i forbindelse med tillidsrepræsentantens fravær på dagen.
  • Brev om tjenestefrihed sendes således til skolen.

  • Til orientering erstatter introkurset ikke en del af selve TR-grunduddannelsen.
    Du skal stadig tilmelde dig grunduddannelsen til næste skoleår 2020/21, hvilket der bliver mulighed for i løbet af foråret 2020 via hjemmesiden og påmindelse i TR-nyhedsbrev.


Vedhæftet er tidspunkterne for TR-grunduddannelsen 2020-21 – så du kan tage dem med i planlægningen for næste skoleår.

Dato og tid
18. februar 2020 10:00 til
18. februar 2020 15:45
Tilmeldingsfrist
06-02-2020 23:55:00
Sted
DGI-byen
Tietgensgade 65 1704 København V
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK