TR-Efteruddannelse og Kaskettræf i kreds 8

Dato og tid
29. marts 2022 10:00 til
30. marts 2022 14:00
Tilmeldingsfrist
22-03-2022 09:00:00
Sted
Danhostel Roskilde
Vindeboder 7 4000 Roskilde
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Kære tillidsrepræsentant, suppleant og arbejdsmiljørepræsentant.

Vi glæder os til for første gang også at afholde træf med jer tillidsvalgte i foråret her i kreds 8.

Programmet er under udvikling, men dette står klart:

Tirsdag den 29. marts 2022:

kl. 10-14 TR-Efteruddannelse - Kun for tillidsrepræsentanten. Program herfor ses nedenfor.

kl. 14.30-18.00 Kaskettræf

kl. 18.30: Middag

kl. 20.00 Hygge & quiz 

Overnatning

kl. 8.00: Morgenmad

kl. 9.00-14.00 Kaskettræf inkl. frokost

Hvis du har ønsker til programmets indhold, så kontakt Lykke inden den 13/12, hvor vi holder kredsbestyrelsesmøde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
TR-Efteruddannelse: Et godt samarbejde om arbejdstiden
 

Fra august 2022 arbejder I efter den nye arbejdstidsaftale ude på din skole, og som tillidsrepræsentant spiller du en afgørende rolle i implementeringen af aftalen.  

Foreningen har indtil nu haft fokus på at udbrede kendskabet til aftalens indhold og hensigter. For selvfølgelig er det vigtigt, at både du og ledelsen kender aftalens indhold, og at I har en fælles forståelse af, hvor vigtigt jeres samarbejde er. Derfor har vi arbejdet tæt sammen med de skoleforeninger, der ville.  

På denne TR-Efteruddannelse zoomer vi ind på din rolle i et godt samarbejde om arbejdstiden. Vi har inviteret sociolog Karsten Brask Fischer til at facilitere en workshop om, hvordan du bidrager til at opbygge et godt arbejdsfællesskab omkring planlægning af arbejdstiden på din skole.   

Karsten Brask Fischer har i mere end 15 år arbejdet med udvikling af tillidsvalgte og deres samarbejde med ledelsen. 

Workshoppen giver dig redskaber til at: 

  • Skabe en fælles forståelse af opgaven. Uden en fælles opgave er det meget svært at opbygge godt arbejdsfællesskab, for opgaven definerer det, I skal være fælles om ude på skolen. Omkring arbejdstidsaftalen kan det fx være at skabe tryghed og tillid omkring ændringer i arbejdstid. På workshoppen lærer du at definere, hvad der er på spil for skolen, når I mødes i samarbejdet.  
  • Bidrage til en forpligtende dialog. I et godt arbejdsfællesskab har I en forpligtende dialog om at lave fælles aftaler om de ting, I har et fælles blik på ude på skolen. Men hvordan finder du ud af, hvad I har et fælles blik på? På workshoppen lærer du, hvordan du anvender en mere undersøgende fremgangsmåde, og hvorfor det kan være mere effektivt end at være argumenterende. 
  • Inkludere aktører på begge sider af bordet. Som tillidsrepræsentant har dine kolleger og Frie Skolers Lærerforening forventninger til dit virke. På samme måde har ledelsen også en række aktører bag sig, som har forventninger. På workshoppen lærer du at bidrage til et godt arbejdsfællesskab ved at inkludere aktører på begge sider af bordet.  

 
Workshoppen veksler mellem oplæg, processer i grupper og drøftelser i plenum. Målet er, at du går fra workshoppen med en plan for, hvordan du skaber et godt arbejdsfællesskab med ledelsen om implementering af arbejdstidsaftalen.  


Dato og tid
29. marts 2022 10:00 til
30. marts 2022 14:00
Tilmeldingsfrist
22-03-2022 09:00:00
Sted
Danhostel Roskilde
Vindeboder 7 4000 Roskilde
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK