TR-E Kreds 3

Dato og tid
21. februar 2022 08:30 til
21. februar 2022 13:00
Tilmeldingsfrist
05-02-2022 23:55:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0


Kære TR i Kreds 3

Så er det tid til den årlige efteruddannelse som tillidsrepræsentant.


Emnet er: Et godt samarbejde om arbejdstiden med baggrund i A21.

Efteruddannelsen afholdes på Hornstrup Kursuscenter den 21.  februar 2022 fra kl. 9 - 13.
Fra kl. 8.30 vil der være et rundstykke og en kop kaffe.
Klokken 12 er der frokost, som du ved tilmeldingen  bedes angive om du deltager i.

Tilmeldinghttps://fsl.nemtilmeld.dk/928/ senest den 5. februar 2022.

Indhold:
Fra august 2022 arbejder vi efter den nye arbejdstidsaftale ude på skolerne, og TR spiller en afgørende rolle i implementeringen af aftalen.  

Hidtil har fokus været på at udbrede kendskabet til aftalens indhold og hensigter..

På TR-Efteruddannelsen zoomer vi ind på TR-rollen i et godt samarbejde om arbejdstiden.
Vi har inviteret sociolog Karsten Brask Fischer til at facilitere en workshop om, hvordan TR bidrager til at opbygge et godt arbejdsfællesskab omkring planlægningen af arbejdstiden på skolen.   

Workshoppen giver dig redskaber til at: 

  • Skabe en fælles forståelse af opgaven.
På workshoppen lærer du at definere, hvad der er på spil for skolen, når I mødes i samarbejdet.  
  • Bidrage til en forpligtende dialog.
På workshoppen lærer du, hvordan du anvender en mere undersøgende fremgangsmåde, og hvorfor det kan være mere effektivt end at være argumenterende. 
  • Inkludere aktører på begge sider af bordet. 
På workshoppen lærer du at bidrage til et godt arbejdsfællesskab ved at inkludere aktører på begge sider af bordet.  

 
Workshoppen veksler mellem oplæg og drøftelser i grupper og plenum.

Målet er, at du går fra workshoppen med en plan for, hvordan du skaber et godt arbejdsfællesskab med ledelsen om implementering af arbejdstidsaftalen.  

Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen i Kreds 3

Dato og tid
21. februar 2022 08:30 til
21. februar 2022 13:00
Tilmeldingsfrist
05-02-2022 23:55:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK