TR Dag, Efteruddannelse og netværk

Dato og tid
8. oktober 2024 12:00 til
8. oktober 2024 20:00
Tilmeldingsfrist
24-09-2024 12:00:00
Sted
Vartov
Farvergade 27 1463 København K
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Program for dagen: 

12.00: Frokost

12.30 -15.30: TR Efteruddannelse

15.30: Kaffe og kage

16-19: Netværksmøde og oplæg om løn, v. foreningens lønkonsulent.

19.00: Middag

 

Indhold af TR Efteruddannelsesmodul:

Skoleplan og samarbejdsmøde:  

Fra den seneste undersøgelse om den ”nye” arbejdstidsaftale ved vi, at noget af det, der stadig er lidt svært, er arbejdet med skoleplanen og afholdelse af samarbejdsmødet. Samtidig viser undersøgelsen, at på de skoler, hvor der har været arbejdet med skoleplanen og hvor samarbejdsmødet har været afholdt efter intentionen, har det gjort en meget stor forskel for forståelsen og gennemskueligheden af arbejdstidsplanlægningen. Der arbejdes med erfaringer og eksempler.  

Opsamling fra OK-24: 

Nyt ved OK-24 var dels opstramning af bestemmelserne om tid til tillidsrepræsentantarbejdet dels en hel ny mulighed for at opspare frihed til afholdelse på et senere tidspunkt.  Bestemmelserne og seneste nyt gennemgås. 

Arbejdstidsloven og registrering af arbejdstid: 

Fra d. 1. juli skal alle lønmodtagere registrere deres daglige arbejdstid med henblik på at sikre at arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og ugentligt fridøgn overholdes. Baggrunden for loven og konsekvenserne heraf gennemgås. 

 

 

Dato og tid
8. oktober 2024 12:00 til
8. oktober 2024 20:00
Tilmeldingsfrist
24-09-2024 12:00:00
Sted
Vartov
Farvergade 27 1463 København K
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK