TR/AMR/TR-sup. møde om høje følelsesmæssige krav

Dato og tid
7. marts 2023 16:00 til
7. marts 2023 21:00
Tilmeldingsfrist
01-03-2023 23:00:00
Sted
Risskov Efterskole
Tretommervej 33 8240 Risskov
Arrangør
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 27 20 87 37 - Mail: rikke.friis@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Frie Skolers Lærerforening og kreds 2 inviterer tillidsvalgte i kredsen til møde om høje følelsesmæssige krav

Tillidsrepræsentanter, TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter inviteres til at deltage i dette møde, hvor medlemmernes arbejdsmiljø er på dagsordenen. Konsulent fra sekretariatet, Bolette Bom, informere om temaet ”Høje følelsesmæssige krav”.
Efterfølgende er der middag, inden vi slutter mødet med sparring i netværk - enten geografiske, efter skoleform eller tillidshverv.

 

Om oplægget ”høje følelsesmæssige krav”

Lærernes arbejde med eleverne stiller høje krav til indlevelsesevne, evne til at rumme andres følelser og skjule egne følelser. I løbet af en arbejdsdag skal du og dine kolleger tilpasse din kommunikation og adfærd i forhold til, hvad der kræves i forhold til forskellige elever og situationer.

Ud over de faglige og personlige ressourcer er arbejdsmiljøet på skolen afgørende for jeres overskud i hverdagen. Hvad er et godt arbejdsmiljø og hvad skal du gøre for at skabe et godt arbejdsmiljø, så de høje følelsesmæssige krav, som følger med jobbet, ikke påvirker dit og dine kollegers helbred?

Bolette Bom, konsulent i Frie Skolers Lærerforening vil facilitere dialogen om de høje følelsesmæssige krav og arbejdsmiljøet på skolen.

 

Om netværksmøder

De fremmødte tillidsvalgte får mulighed for at drøfte relevante emner fra hverdagen i mindre grupper – opdelt efter skoleform og/eller geografi.

Man kan her hente inspiration og sparring fra andre tillidsrepræsentanter,/TR-suppleanter/arbejdsmiljørepræsentanter, der står i samme, lignende eller helt andre situationer. Rummet er præget af fortrolighed, så hvad man bringer ind, kommer ikke ud igen.

Om økonomi

Det er en god idé at have udprintet, udfyldt og underskrevet en kørselsblanket (findes på hjemmesiden under ”økonomi” https://www.fsl.dk/kredse/kreds-2/fakta-okonomi/) inden ankomst. Denne afleveres til Pernille, hvorefter pengene udbetales af sekretariatet.

Vi opfordrer jer til at køre sammen, så giv gerne dit samtykke ved tilmelding, så vi kan sende en deltagerliste ud efter sidste tilmeldingsfrist.

 

Fri til deltagelse

Dette møde er faglig opdatering, hvorfor de tillidsvalgte bør have mulighed for at kunne deltage i mødet, enten ved skemaomlægning eller brug af en timepulje. Frie Skolers Lærerforening dækker ikke vikar, men betaler for deltagernes transport.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til programmet eller andet. Skriv til Rikke på rikke.friis@fsl.dk eller ring på tlf. 27208737.

   

Mange hilsner

Kredsbestyrelsen i kreds 2

Frie Skolers Lærerforening

Dato og tid
7. marts 2023 16:00 til
7. marts 2023 21:00
Tilmeldingsfrist
01-03-2023 23:00:00
Sted
Risskov Efterskole
Tretommervej 33 8240 Risskov
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK