Tillidsrepræsentanten som kommunikator, fællesskabende leder og den, der passer på sig selv

Dato og tid
8. maj 2018 10:00 til
9. maj 2018 13:00
Tilmeldingsfrist
17-04-2018 23:55:00
Sted
Knudhule Badehotel
Randersvej 88 8680 Ry
Arrangør
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87 46 91 10 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Frie Skolers Lærerforening og kreds 2 inviterer tillidsrepræsentanter i kredsen til. TR-træf d. 8.-9. maj 2018. ”Tillidsrepræsentanten som kommunikator, fællesskabende leder. og den, der passer på sig selv”.

 

Frie Skolers Lærerforening og kreds 2 inviterer tillidsrepræsentanter i kredsen til

TR-træf d. 8.-9. maj 2018

”Tillidsrepræsentanten som kommunikator, fællesskabende leder

og den, der passer på sig selv”

Knudhule Badehotel, Randersvej 88, 8680 Ry


Som TR skal du kommunikere med medlemmerne i FSL-klubben, som foreningens ambassadør og med ledelsen i mange forskellige sammenhænge.

Som TR skal du kunne samle dine kolleger, så du har mandat i forhandlinger med ledelsen. Du skal kunne organisere ikke-medlemmerne, så de også bliver en del af fællesskabet.

Som TR skal du have et øje på dine kolleger og deres trivsel. Men din egen trivsel er særdeles vigtig for en ordentligt varetagelse af TR-hvervet.

At være TR er meget mere end at kende reglerne og paragrafferne. Det handler også om lederskab, at kunne gå forrest, at have redskaber til at håndtere mange forskellige situationer.

På dette års TR-træf får du informationer og redskaber til at kommunikere, samle og have øje for dig selv.

Tirsdag d. 8. maj                                                                                       

Kl. 10.00                              Ankomst og formiddagskaffe

Kl. 10.30-12.00                    Kommunikation på arbejdspladsen v. Niels Anders Thorn

Et underholdende og inspirerende foredrag, om de signaler vi sender til hinanden på en arbejdsplads. Signaler som er en integreret del af den måde, som vi kommunikerer på - og meget sker via kropssprog og stemmeføring – hele tiden, uafbrudt! Bevidst og ubevidst.

Niels Anders Thorn er skuespiller, instruktør, og underviser på Statens Teaterskole. Han bruger sin baggrund til at lære dig at kommunikere direkte – både med sprog og med krop.

Med humor og underholdende eksempler får du konkrete redskaber til at skabe bedre kommunikation på jeres arbejdsplads.

Kl. 12.00                              Frokost

Indkvartering på værelserne

Tid til en lille gåtur?

Kl. 13.00-17.00                    Hvordan former man fællesskaber? v. Rasmus Nielsen

Fremtiden tilhører dem, der formår at organisere fællesskaber til at nå fælles mål gennem deltagelse og handling. Hvordan former man fællesskaber, så man sætter folk i stand til i højere grad at nå fælles mål? Hvordan kan man metodisk og langsigtet arbejde med at få flere om bord til at gøre mere og med større effekt? 
Du får mulighed for at lære, hvordan det kan gøres gennem udvikling af lederskab. Dit personlige lederskab som tillidsrepræsentant – og det lederskab, du kan bidrage til at bygge hos de folk, du skal have med på vognen.

Kl. 17.00-18.30                    Kredsen Rundt i de geografiske netværk

At være tillidsrepræsentant kan være et ensomt job, man står til tider lidt alene med sin viden. I ”Kredsen Rundt” har du mulighed for at drøfte problematikker i et lukket rum med andre TRer. Ordet er frit, da fortroligheden er i top.

Kl. 19.00                              Middag

Kl. 21.00                              Aftenskaffe

Aftenunderholdning – hvis I skulle få lyst til at underholde med sang, musik, en quiz eller andet. Eller måske skal der bare være tid til sparring, løs snak og en pause fra hverdagen?

Onsdag d. 9. maj                                                                                       

Kl. 7.30                                Morgenmad

Kl. 9.00-11.30                       Tillidsrepræsentantens arbejdsmiljø v. Bolette Bom
Forestil dig en situation, hvor lærerne er trætte. Det har været et hårdt efterår, og det ser ikke ud til at blive bedre. På et medlemsmøde kigger de alle på dig og forventer, at du gør noget.
Du har talt med ledelsen og du har inddraget arbejdsmiljørepræsentanten i problemstillingerne efter en samtale med en fra FSL, men der er ikke rigtigt sket noget.

Glæden ved at være TR er størst, når du kan gøre en forskel, får indflydelse og hjælper andre, men hvad sker der, når du føler dig magtesløs og håbløsheden sætter ind.

Kl. 11.30                              Evaluering og afslutning

Kl. 12.00                              Frokost         

Kl. 13.00                              Afgang eller besøg på Gudenåskolen


Praktisk information

Dette TR-træf er faglig opdatering, hvorfor de tillidsvalgte bør have mulighed for at kunne deltage i mødet, enten ved skemaomlægning eller brug af en timepulje. FSL dækker ikke vikar, men betaler for deltagernes transport.

Tilmelding til træffet sker på fsl.nemtilmeld.dk (der er begrænsede pladser på træffet, så tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet). Tilmeldingsfrist er mandag d. 3. april 2018.  

Ved tilmelding har du mulighed for at tilmelde begge dage inkl. overnatning, begge dage ekskl. overnatning (du kører hjem, sover og kommer igen onsdag morgen) eller den ene eller den anden dag.

Indkvartering sker i dobbeltværelser.

 Vi opfordrer jer til at køre sammen – deltagerliste sendes til deltagerne efter sidste tilmeldingsfrist.

Det er en god idé at have udprintet, udfyldt og underskrevet en kørselsblanket (findes også på hjemmesiden) inden ankomst. Denne afleveres til Bjarne, hvorefter pengene udbetales af sekretariatet.

Vi ser frem til et godt træf med fagligt input og rig mulighed for erfaringsudveksling og sparring.


Mange hilsner

Kredsbestyrelsen

 

Dato og tid
8. maj 2018 10:00 til
9. maj 2018 13:00
Tilmeldingsfrist
17-04-2018 23:55:00
Sted
Knudhule Badehotel
Randersvej 88 8680 Ry
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK