Temadag for tillidsrepræsentantsuppleanter

Dato og tid
5. marts 2024 10:00 til
5. marts 2024 15:45
Tilmeldingsfrist
16-02-2024 23:55:00
Sted
DGI-byen
Tietgensgade 65 1704 København V
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Temadagen består af et oplæg om tillidsrepræsentantens og –suppleantens opgaver og roller, oplæg om skoleøkonomi og løn samt oplæg om det fagpolitiske arbejde, efterfulgt af erfaringsudveksling og mulighed for at stille spørgsmål.

Program i detaljer

09.30 – 10.00: Ankomst og morgenbrød
10.00 – 10.10: Velkomst og program v/kursusleder Michael Sørensen
10.10 – 11.00: Introduktion til fagpolitisk arbejde – herunder TR-suppleantens rolle og muligheder for deltagelse i fagligt arbejde v/næstformand Rikke Josiasen
11.00 – 11.15: Pause
11.15 – 12.00: Introduktion til tillidsrepræsentantens og suppleantens opgaver og roller v/konsulent Michael Sørensen
12.00 – 13.00: Frokost
13.00 – 15.15: Løn og skoleøkonomi v/konsulent Peter H. Salomonsen
15.15 – 15.45: Opsamling og afslutning v/kursusleder Michael Sørensen

Ret til ændringer forbeholdes

Praktiske oplysninger: 
  • Husk at anmelde dit ny-/genvalg som TR-suppleant via skemaet her
  • Rejseudgifter dækkes af Frie Skolers Lærerforening
  • Der ydes ingen vikardækning
  • Som tillidsrepræsentantsuppleant har du som hovedregel ret til at få fri (med løn) fra dine planlagte opgaver for at deltage i Frie Skolers Lærerforenings temadag for tillidsrepræsentantsuppleanter. Dette fremgår af cirkulære af 8. december 2021 om tillidsrepræsentanter i staten § 5 stk. 2 og § 9 stk. 4 samt statens lønnings- og pensionsvæsens cirkulæreskrivelse nr. 113 af 23. juni 1971
  • Når du er tilmeldt temadagen anmoder Frie Skolers Lærerforening din skoles ledelse om tjenestefrihed.
Dato og tid
5. marts 2024 10:00 til
5. marts 2024 15:45
Tilmeldingsfrist
16-02-2024 23:55:00
Sted
DGI-byen
Tietgensgade 65 1704 København V
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK