Sprog og literacy i børnehaveklassen

Dato og tid
9. november 2022 09:30 til
10. november 2022 15:30
Tilmeldingsfrist
26-09-2022 13:00:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem af FSL: DKK 3950
Ikke medlem af FSL: DKK 4750

Hvordan kan man som børnehaveklasseleder motivere og fremme elevernes nysgerrighed til at læse og skrive gennem en undersøgende tilgang til bogstaver og lyde?

Ved at arbejde med sprog i børnehaveklassen kan du stimulere børnene sprogligt og klæde dem godt på til at lære at læse og skrive – og klare sig godt i skolen. Det kræver dog teoretisk og praktisk viden om både sprogtilegnelse, -stimulering, -vurdering og -udvikling og om sammenhængen mellem at tale, læse og skrive.

Kurset er fyldt med gode idéer til aktiviteter – lige til at tage med hjem i klassen. Vi kommer for eksempel omkring, hvordan vi gennem leg, spil, eksperimenter og dagligdagens rutiner arbejder med, at eleverne udvikler ordforråd, sproglig opmærksomhed og funktionelt bogstavkendskab.

Hvad får du ud af at deltage?

På kurset vil være fokus på:

  • Literacy – definitioner
  • Skrivevejen ind i læsningen
  • Sprogets fremtrædelsesformer
  • Opdagende skrivning
  • Sproglære i børnehaveklassen
  • Læseudviklingens fem faser

Organisering

Kurset er praksisnært og består af oplæg, øvelser, refleksioner og videndeling, hvor I som deltagere inddrager erfaringer fra egen undervisning.

Du skal medbringe et udsnit af tekster, som dine (evt. tidligere) elever har skrevet samt eksemplarer på de bøger, eleverne benytter til deres selvstændige læsning. Har du mulighed for det, må du også meget gerne medbringe billeder af, hvordan literacy kommer til udtryk i dit klasserum.

Målgruppe

Børnehaveklasseledere og lærere, som arbejder i børnehaveklassen.

Om underviseren

Kurset ledes af Kirsten Kamstrup, master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik og uddannelsesfaglig konsulent ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Kirsten har som konsulent, talepædagog og dansklærer igennem mange år arbejdet med sprog og sproglig bevidsthed i børnehaveklassen på kommunalt, skole og klasseniveau gennem kurser og faglige oplæg b.la. på Børnehaveklasseledernes Dag på CFU og Børnehaveklasseforeningens Skolestartskonferencer.

Mulighed for støtte
Det er muligt at søge støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Du kan søge støtte til kursusgebyr og kørsel, men skolen skal medfinansiere med f.eks. dækning af arbejdstid. Vær opmærksom på at søge i god tid. Sådan søger du om støtte

Betingelser

  • Overnatning og fuld forplejning er inkluderet i kursusprisen.
  • Du kan afmelde dig kurset indtil 6 uger før afholdelsen, herefter refunderes kursusbetalingen ikke.
  • Oplysning om medlemskab fremgår af fakturaen.
Dato og tid
9. november 2022 09:30 til
10. november 2022 15:30
Tilmeldingsfrist
26-09-2022 13:00:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem af FSL: DKK 3950
Pris
Ikke medlem af FSL: DKK 4750