Specialpædagogik i normalundervisningen

Dato og tid
11. marts 2024 09:30 til
12. marts 2024 15:30
Tilmeldingsfrist
25-01-2024 12:00:00
Sted
CPH Conference v. DGI Byen
Tietgengade 65 1704 København V
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem af FSL m. overnatning: DKK 4595
Ikke medlem af FSL m. ovetnatning: DKK 5450
Medlem af FSL - uden overnatning: DKK 3995
Ikke medlem af FSL - uden overnatning: DKK 4850

Når flere og flere børn oplever lærings- og trivselsudfordringer i skolen, har du som lærer brug for at arbejde med inklusion og trække på specialpædagogisk viden i dit undervisningsarbejde. Dette kursus klæder dig på til opgaven.

På kurset vil vi arbejde undersøgende og øvelsesorienteret med specialpædagogiske problemstillinger i lærerarbejdet. Elevernes læring og trivsel er i centrum, når vi sætter fokus på  undervisningsdifferentiering, inkluderende læringsmiljøer og samarbejde i forhold til børn med særlige behov. 

Kurset har desuden fokus på at give dig viden om nye modeller, der bidrager til at skabe inkluderende pædagogik gennem udforskende faglige arbejdsfællesskaber, hvor både elev- lærer- og forældreperspektivet inddrages.

Hvad får du ud af at deltage? 

  • Du lærer at anvende nye perspektiver og løsninger på inklusion af børn i vanskeligheder
  • Du lærer at inddrage barnets perspektiver i dit samarbejde med kolleger om at skabe konkrete løsninger på udfordringer i skolehverdagen
  • Du lærer at anvende aktionslæring i forbindelse med udvikling af inkluderende læringsmiljøer

Hvad får skolen ud af, at du deltager? 

  • En lærer som kan tilgodese og inkludere børn i skolevanskeligheder
  • En lærer som kan initiere og rammesætte samarbejde og kommunikation med kollegaer om inklusion 
  • En lærer som kan anvende et repertoire af løsningsmodeller til at skabe inkluderende læringsmiljøer  

Om underviseren
Christina Jørgensen er lektor på Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, hvor hun underviser i specialpædagogik. Derudover beskæftiger hun sig med skole/hjem-samarbejde, tværprofessionelt samarbejde og forskning i diversitet og deltagelse i skolen.

Du skal melde dig til kurset, hvis du er interesseret i specialpædagogiske problemstillinger, og hvordan du samarbejder med dine kolleger om at løse dem”

Mulighed for støtte
Det er muligt at søge støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Du kan søge støtte til kursusgebyr og kørsel, men skolen skal medfinansiere med f.eks. dækning af arbejdstid. Sådan søger du om støtte

Betingelser

  • Fuld forplejning er inkluderet i kursusprisen. 
  • Du kan afmelde dig kurset indtil 6 uger før afholdelsen, herefter refunderes kursusbetalingen ikke.
  • Oplysning om medlemskab fremgår af fakturaen.
  • DGI-byen opkræver særskilt betaling for parkering.
Dato og tid
11. marts 2024 09:30 til
12. marts 2024 15:30
Tilmeldingsfrist
25-01-2024 12:00:00
Sted
CPH Conference v. DGI Byen
Tietgengade 65 1704 København V
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem af FSL m. overnatning: DKK 4595
Pris
Ikke medlem af FSL m. ovetnatning: DKK 5450
Pris
Medlem af FSL - uden overnatning: DKK 3995
Pris
Ikke medlem af FSL - uden overnatning: DKK 4850