Specialpædagogik i normalundervisningen

Dato og tid
28. februar 2023 09:30 til
1. marts 2023 15:30
Tilmeldingsfrist
13-01-2023 12:00:00
Sted
CPH Conference v. DGI Byen
Tietgengade 65 1704 København V
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem af FSL: DKK 3950
Ikke medlem af FSL: DKK 4750
Medlem af FSL - uden overnatning: DKK 2950
Ikke medlem af FSL - uden overnatning: DKK 3750

Når flere og flere børn oplever lærings- og trivselsudfordringer i skolen, har du som lærer brug for at trække på specialpædagogisk viden i dit undervisningsarbejde. Dette kursus klæder dig på til opgaven.

På kurset vil vi arbejde undersøgende og øvelsesorienteret med specialpædagogiske problemstillinger i lærerarbejdet. Vi sætter fokus på undervisningsdifferentiering, inkluderende læringsfællesskaber og kommunikation og samarbejde i forhold til børn med særlige behov.  

Kurset har desuden fokus på at give dig viden om nye modeller, der bidrager til at skabe inkluderende pædagogik gennem udforskende faglige arbejdsfællesskaber, hvor både elev- lærer- og forældreperspektivet inddrages. 

Hvad får du ud af at deltage? 

  • Du lærer at anvende metoder og modeller til at indtænke forskellige perspektiver i arbejdet med inklusion
  • Du lærer at samarbejde med dine kolleger om at tilgodese udsatte børn i undervisningen

Hvad får skolen ud af, at du deltager? 

  • En lærer som kan tilgodese og inkludere udsatte børn i undervisningen
  • En lærer som kan initiere og rammesætte samarbejde og kommunikation med kollegaer om inklusion 
  • En lærer som kan anvende et repertoire af værktøjer og modeller til at skabe inkluderende læringsmiljøer  

Om underviserne
Marie-Louise Gullander og Christina Jørgensen er lektorer på Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og arbejder med undervisning af lærerstuderende på uddannelsens specialpædagogiske profil. Derudover beskæftiger de sig med gruppefacilitering, teamledelse og inklusion i skolen. 

Du skal melde dig til kurset, hvis du er interesseret i specialpædagogiske problemstillinger, og hvordan du samarbejder med dine kolleger om at løse dem”

Mulighed for støtte
Det er muligt at søge støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Du kan søge støtte til kursusgebyr og kørsel, men skolen skal medfinansiere med f.eks. dækning af arbejdstid. Sådan søger du om støtte

Betingelser

  • Overnatning og fuld forplejning er inkluderet i kursusprisen.
  • Du kan afmelde dig kurset indtil 6 uger før afholdelsen, herefter refunderes kursusbetalingen ikke.
  • Oplysning om medlemskab fremgår af fakturaen.
  • DGI-byen opkræver særskilt betaling for parkering.
Dato og tid
28. februar 2023 09:30 til
1. marts 2023 15:30
Tilmeldingsfrist
13-01-2023 12:00:00
Sted
CPH Conference v. DGI Byen
Tietgengade 65 1704 København V
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem af FSL: DKK 3950
Pris
Ikke medlem af FSL: DKK 4750
Pris
Medlem af FSL - uden overnatning: DKK 2950
Pris
Ikke medlem af FSL - uden overnatning: DKK 3750