Specialpædagogik i normalundervisningen

Dato og tid
2. november 2022 09:30 til
3. november 2022 15:30
Tilmeldingsfrist
21-09-2022 00:55:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem: DKK 3950
Ikke medlem: DKK 4750

Når flere og flere børn oplever lærings- og trivselsudfordringer i skolen, har du som lærer brug for at trække på specialpædagogisk viden i dit undervisningsarbejde. Dette kursus klæder dig på til opgaven.

På kurset vil vi arbejde undersøgende og øvelsesorienteret med specialpædagogiske problemstillinger i lærerarbejdet. Vi sætter fokus på undervisningsdifferentiering, inkluderende læringsfællesskaber og kommunikation og samarbejde i forhold til børn med særlige behov.  

Kurset har desuden fokus på at give dig viden om nye modeller, der bidrager til at skabe inkluderende pædagogik gennem udforskende faglige arbejdsfællesskaber, hvor både elev- lærer- og forældreperspektivet inddrages. 

Hvad får du ud af at deltage? 

  • Du lærer at anvende metoder og modeller til at indtænke forskellige perspektiver i arbejdet med inklusion
  • Du lærer at samarbejde med dine kolleger om at tilgodese udsatte børn i undervisningen

Hvad får skolen ud af, at du deltager? 

  • En lærer som kan tilgodese og inkludere udsatte børn i undervisningen
  • En lærer som kan initiere og rammesætte samarbejde og kommunikation med kollegaer om inklusion 
  • En lærer som kan anvende et repertoire af værktøjer og modeller til at skabe inkluderende læringsmiljøer  

Om underviserne
Marie-Louise Gullander og Christina Jørgensen er lektorer på Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og arbejder med undervisning af lærerstuderende på uddannelsens specialpædagogiske profil. Derudover beskæftiger de sig med gruppefacilitering, teamledelse og inklusion i skolen. 

Du skal melde dig til kurset, hvis du er interesseret i specialpædagogiske problemstillinger, og hvordan du samarbejder med dine kolleger om at løse dem”

Mulighed for støtte
Det er muligt at søge støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Du kan søge støtte til kursusgebyr og kørsel, men skolen skal medfinansiere med f.eks. dækning af arbejdstid. Sådan søger du om støtte

Betingelser

  • Overnatning og fuld forplejning er inkluderet i kursusprisen.
  • Du kan afmelde dig kurset indtil 6 uger før afholdelsen, herefter refunderes kursusbetalingen ikke.
  • Oplysning om medlemskab fremgår af fakturaen.
  • Kursuslederen modtager en deltagerliste, før kurset afholdes.
Dato og tid
2. november 2022 09:30 til
3. november 2022 15:30
Tilmeldingsfrist
21-09-2022 00:55:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem: DKK 3950
Pris
Ikke medlem: DKK 4750