”Professionel Kapital” for tillidsvalgte i Frie Skolers Lærerforening

Dato og tid
27. januar 2022 16:00 til
27. januar 2022 21:00
Tilmeldingsfrist
24-01-2022 23:55:00
Sted
Rønde Efterskole
Skolevej 2 8410 Rønde
Arrangør
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 27 20 87 37 - Mail: rikke.friis@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

”Professionel Kapital” for tillidsvalgte i Frie Skolers Lærerforening kreds 2

 

Frie Skolers Lærerforening og kreds 2 inviterer tillidsrepræsentanter, TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter i kredsen til faglig opdatering og netværksmøde.

Styrk samarbejdet med professionel kapital

På nogle skoler er man gode til at understøtte involvering, medarbejderskab, motivation og kvalitet i opgaveløsningen. På de skoler er de gode til at samarbejde. 

Det gode samarbejde kommer ikke altid af sig selv – det kræver fokus, men hvad skal man have fokus på?

Uanset om du er på en skole, hvor I er gode til at samarbejde (og gerne vil fastholde det) eller en skole, hvor samarbejdet trænger til et løft, kan du på dette oplæg få indsigt i nogle af de elementer, der bidrager til at styrke samarbejdet. 

Professionel kapital dækker over skolens social kapital, menneskelig kapital og beslutningskapital, som alle har betydning for jeres samarbejde på skolen. Konsulent Bolette Bom fra Frie Skolers Lærerforening vil fortælle, hvad professionel kapital er, og sammen med os finde ud af, hvordan vi bruger det til at skabe et godt arbejdsmiljø på skolerne.  

Vi håber, at I efter oplægget kan arbejde videre med professionel kapital i samarbejde med skolens ledelse eller kan bruge jeres nye viden i den almindelig dialog om samarbejdet på skolen.

Tiden er herefter afsat til ”Kredsen Rundt”, hvor de fremmødte tillidsvalgte får mulighed for at

fortælle om relevante emner fra hverdagen i mindre grupper – opdelt efter tillidshverv, skoleform og/eller geografi.

Man kan her hente inspiration og sparring fra andre tillidsvalgte, der står i samme, lignende eller helt andre situationer. Rummet er præget af fortrolighed, så hvad man bringer ind, kommer ikke ud igen.

Det er en god idé at have udprintet, udfyldt og underskrevet en kørselsblanket (findes på hjemmesiden under ”økonomi”) inden ankomst. Denne afleveres til Pernille, hvorefter pengene udbetales af sekretariatet. Vi opfordrer jer til at køre sammen, grundet GDPR fremsendes desværre ingen deltagerlisten, find eventuelt en køremakker i TR-facebook gruppen.

Dette møde er faglig opdatering, hvorfor de tillidsvalgte bør have mulighed for at kunne deltage i mødet, enten ved skemaomlægning eller brug af en timepulje. Frie Skolers Lærerforening dækker ikke vikar, men betaler for deltagernes transport.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til programmet eller andet. Skriv til Rikke på rikke.friis@fsl.dk eller ring på tlf. 27208737.

   

Mange hilsner

Kredsbestyrelsen i kreds 2

Frie Skolers Lærerforening

 

Dato og tid
27. januar 2022 16:00 til
27. januar 2022 21:00
Tilmeldingsfrist
24-01-2022 23:55:00
Sted
Rønde Efterskole
Skolevej 2 8410 Rønde
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK