"På forkant" med Bolette Bom

Dato og tid
29. november 2021 16:00 til
29. november 2021 21:00
Tilmeldingsfrist
25-11-2021 23:00:00
Sted
Regnbueskolen
Vadstedet 101 8450 Hammel
Arrangør
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 27 20 87 37 - Mail: rikke.friis@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

”På forkant” for tillidsvalgte i Frie Skolers Lærerforening kreds 2

 

Frie Skolers Lærerforening og kreds 2 inviterer tillidsrepræsentanter, TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter i kredsen til faglig opdatering og netværksmøde.


Få inspiration og værktøjer til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøgruppen og Samarbejdsudvalget.

 

Oplæg v. konsulent Bolette Bom


Oplægget tager udgangspunkt i materialet ”På forkant” og vil inspirere arbejdsmiljøgruppen/SU til at komme på forkant i arbejdsmiljøarbejdet. Der beskrives en bred vifte af konkrete og gennemprøvede metoder til at sætte arbejdet i system. Fokus er på det psykiske arbejdsmiljø - men mange af metoderne kan være relevante i arbejdsmiljøarbejdet generelt.

 Husk at download hæftet her:
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/4888572/pa%CC%8Aforkant_web.pdf

 


Tiden er herefter afsat til ”Kredsen Rundt”, hvor de fremmødte tillidsvalgte får mulighed for at fortælle om relevante emner fra hverdagen i mindre grupper – opdelt efter tillidshverv, skoleform og geografi.

Man kan her hente inspiration og sparring fra andre tillidsvalgte, der står i samme, lignende eller helt andre situationer. Rummet er præget af fortrolighed, så hvad man bringer ind, kommer ikke ud igen.

Det er en god idé at have udprintet, udfyldt og underskrevet en kørselsblanket (findes på hjemmesiden under ”økonomi” - https://www.fsl.dk/kredse/kreds-2/fakta-okonomi/) inden ankomst. Denne afleveres til Pernille, hvorefter pengene udbetales af sekretariatet. Vi opfordrer jer til at køre sammen, grundet GDPR fremsendes desværre ingen deltagerlisten, find eventuelt en køremakker i TR-facebook gruppen.

Dette møde er faglig opdatering, hvorfor de tillidsvalgte bør have mulighed for at kunne deltage i mødet, enten ved skemaomlægning eller brug af en timepulje. Frie Skolers Lærerforening dækker ikke vikar, men betaler for deltagernes transport.

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til programmet eller andet. Skriv til Rikke på rikke.friis@fsl.dk eller ring på tlf. 27208737.

   

Mange hilsner

Kredsbestyrelsen i kreds 2

Frie Skolers Lærerforening

Dato og tid
29. november 2021 16:00 til
29. november 2021 21:00
Tilmeldingsfrist
25-11-2021 23:00:00
Sted
Regnbueskolen
Vadstedet 101 8450 Hammel
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK