Oplæg om "Lærer i tilgængelighedens tidsalder" efterfulgt af Kredsgeneralforsamling

Dato og tid
4. april 2024 16:00 til
4. april 2024 21:00
Tilmeldingsfrist
14-03-2024 23:55:00
Sted
Vildbjerg Sports - og Kulturcenter
Sports Alle 6 7480 Vildbjerg
Arrangør
Kreds 3 Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 40269452 - Mail: viwi@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Kære medlem af Kreds 3 Frie Skolers Lærerforening
 
Du inviteres til et oplæg om at være lærer i tilgængelighedens tidsalder, efterfulgt af middag og kredsgenralforsaling den 4. april 2024 kl. 16 - 21 i Vildbjerg Sports - og Kulturcenter.

Arrangementet begynder kl. 16.00 med kaffe og en let snack, inden Kasper Hyttel holder sit oplæg med titlen " Lærer i tilgængelighedens tidsalder"

Kl. 18.00 er der middag.
Efter middagen fortæller næstformand i Frie Skolers Lærerforening, Rikke Josiasen om det, der rør sig i foreningen, hvorefter der afholdes:
 
KREDSGENERALFORSAMLING I KREDS 3.

Dagsorden til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne: 
1.  Valg af dirigent og stemmetællere.
2.  Valg af referent.
3.  Fastsættelse af forretningsorden.
4.  Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.
5.  Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige.
6.  Indkomne forslag.
7.  Valg af kredsnæstformand (for 2 år).
8.  Valg af 1 kredsbestyrelsesmedlem (for 2 år) og 2 kredsbestyrelses- suppleanter (for 1 år).
9.  Valg af 2 kredsrevisorer (for 1 år) og 2 revisorsuppleanter (for 1 år).
10. Fastsættelse af budget
11. Eventuelt.

 

Kandidater, som ønsker at stille op til valg som kredsnæstformand, kredsbestyrelsesmedlem, kredsbestyrelsessuppleant, kredsrevisor og kredsrevisorsuppleant skal anmelde deres kandidatur via tilmeldingsmodulet senest 14. marts 2024.

Kan man ikke deltage i Kredsgeneralforsamlingen den 4. 4. men ønsker at stille sit kandidatur til rådighed, så gøres det også på tilmeldingsmodulet senest den 14. marts 2024.

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være fremsendt til kredsformand Vivian Witt på mail: viwi@fsl.dk  senest den 14. marts 2024.

Senest 21. marts 2024 kan den endelige dagsorden, oversigten over opstillede kandidater, regnskab og budget samt indkomne forslag ses på kredsens hjemmeside: www.fsl.dk/kredse/kreds-3

Af hensyn til bespisning er den 14. marts 2024 sidste frist for via NemTilmeld at tilkendegive, om man deltager i hele arrangementet med oplæg, middag og generalforsamling eller udelukkende deltager i generalforsamlingen.


På kredsbestyrelsens vegne 
Vivian Witt, kredsformand

Dato og tid
4. april 2024 16:00 til
4. april 2024 21:00
Tilmeldingsfrist
14-03-2024 23:55:00
Sted
Vildbjerg Sports - og Kulturcenter
Sports Alle 6 7480 Vildbjerg
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK