Formøde til repræsentantskabsmødet og Netværksmøde for TR i kreds 4

Dato og tid
10. oktober 2023 12:00 til
10. oktober 2023 16:30
Tilmeldingsfrist
03-10-2023 09:00:00
Sted
Haderslev Idrætscenter
Stadionvej 5 6100 Haderslv
Arrangør
FSL Kreds 4, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 25769050 - Mail: fiha@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Velkommen til formøde for repræsentantskabsmødet og netværksmøde i Haderslev Idrætscenter tirsdag den 10. oktober kl. 12.00 – 16.30. Det er på Stadionvej 5, 6100 Haderslev. 

12.00 Vi starter med frokost.

12.45 Herefter dagsorden er som følger: 

  • Vi gennemgår forløbet af repræsentantskabsmødet d. 2. - 3. november på Nyborg Strand, herunder evt. samkørsel og andet praktisk. 

  • Vi debatterer den skriftlige beretning, som I får tilsendt ifm. Frie skolers medlemsblad. 

  • Vi drøfter og evt. beslutter resolutionsforslag til repræsentantskabsmødet. 

  • Vi ser på foreningens økonomi og budgettet for 24/25. 

  • Evt.  

Efter formødet går vi i de fire tillidsrepræsentantnetværk, som kredsens tillidsvalgte er delt i. På netværksmødet har vi en generel erfaringsudveksling og sparring mm.  

 Der vil være lidt kaffe/kage i løbet af dagen. 

16.30 Tak for i dag.

Dato og tid
10. oktober 2023 12:00 til
10. oktober 2023 16:30
Tilmeldingsfrist
03-10-2023 09:00:00
Sted
Haderslev Idrætscenter
Stadionvej 5 6100 Haderslv
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK