Når sjov bliver alvorligt – Sådan håndterer I et stigende arbejdsmiljøproblem

Dato og tid
20. november 2023 09:30 til
20. november 2023 15:30
Tilmeldingsfrist
26-09-2023 11:00:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Skoleforeningerne & Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 1150

På denne temadag om arbejdsmiljø kommer I hele vejen rundt om et stigende problem for lærernes arbejdsmiljø. Fokus er på, hvordan vi forstår børn og unges digitale liv – og hvordan vi forebygger de digitale udfordringer, der kan opstå i forbindelse med lærerne arbejdsmiljø.

Ofte oplever eleverne slet ikke selv, at de krænker, for ’det var jo bare for sjov’. Men når først et krænkende meme cirkulerer, er det svært at slette. Følelsen af magtesløshed sidder ofte i læreren længe, og påvirker trivslen negativt. Erfaringerne viser, at det også kan medføre kortere eller længere sygefravær hos en ansat.

Som deltagere på denne temadag kommer I hjem med viden og værktøjer, I kan bruge til at iværksætte forebyggede initiativer. Det gælder både pædagogisk og i samarbejdet mellem ledelse og tillidsvalgte.

Underviseren på temadagen bliver Jacob Aastrup fra Center for digital pædagogik, der underviser både elever, forældre og fagpersoner i digital kriminalitetsforebyggelse.

Forebyggelse af digitale krænkelser
På temadagen fremlægger Jacob Aastrup en række indsigter i, hvordan børn og unge bruger forskellige medier, og hvorfor det til tider kan gå galt online med for eksempel krænkende adfærd. Med udgangspunkt i dette vil I blive præsenteret for forebyggende måder at arbejde med feltet på. Hvad kan og skal vi være opmærksomme på.

Håndtering af digitale krænkelser
Hvis krænkelser af en lærer alligevel, på trods af jeres forebyggelse, sker, bliver skolens ledelse og de tillidsvalgte inddraget. I står nu overfor en række svære beslutninger om, hvad der skal ske i forhold til både læreren og eleven/eleverne.

På temadagen vil Jacob Astrup give jer en række konkrete redskaber til håndteringen af krænkelser, når de er sket. Han skaber også rammer for erfaringsudveksling og debat, så I får bedre forudsætninger for at håndtere de svære dilemmaer, digitale krænkelse fører med sig.

På temadagen får I:

 • Indsigt i, hvad der får eleverne til at deltage i digitale handlinger, som kan virke krænkende
 • Redskaber til at opdage og stoppe de gruppedynamikker, som får eleverne til at udføre krænkelserne
 • En unik mulighed for at drøfte et aktuelt emne med ledelser og tillidsvalgte fra de frie skoler. 

Underviser
Seniorkonsulent Jacob Aastrup fra Center for digital pædagogik har mange års erfaring fra skoleområdet i arbejdet med udsatte børn og unge som AKT- og inklusionslærer samt senere som SSP-konsulent.  I Center for digital pædagogik underviser han elever, forældre og fagpersoner om digital trivsel og kriminalitetsforebyggelse. Han udvikler undervisningsmateriale og yder faglig sparring om digital trivsel og forebyggelse.

Målgruppe:
 • Temadagen udbydes i et samarbejde mellem Frie Skolers Lærerforening og skoleforeningerne.
 • Dagen henvender sig til skolens ledelse, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten.
 • Arbejdsmiljørepræsentanten kan bruge temadagen som en supplerende uddannelsesdag efter arbejdsmiljølovens regler.
Tilmelding
 • Ved tilmeldingen skal du starte med at fjerne fluebenet i ”Deltager og betaler er samme person”, da det er en skolebetaling.
 • Ved betalingsoplysninger skriver du således skolenavnet, att. Sekretærens/lederens navn, skolens e-mail ect.
 • Ved betalingsform vælger du faktura og denne sendes automatisk til skolen efter tilmeldingen.
Praktisk information
 • Undervisningen starter kl. 10.00 og slutter kl. 15.30.
 • Der serveres morgenkaffe fra kl. 9.30.
 
Dato og tid
20. november 2023 09:30 til
20. november 2023 15:30
Tilmeldingsfrist
26-09-2023 11:00:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 1150