Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen

Dato og tid
9. oktober 2023 09:30 til
10. oktober 2023 15:30
Tilmeldingsfrist
20-09-2023 18:00:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem af FSL m. overnatning: DKK 4595
Ikke medlem af FSL m. overnatning: DKK 5450
Medlem af FSL uden overnatning: DKK 3995
Ikke medlem af FSL uden overnatning: DKK 4850

Hvordan kan du motivere og fremme de mindste elevernes matematiske opmærksomhed? Det er emnet for dette FSL-Lærerkursus, som er særligt målrettet børnehaveklasseledere på frie skoler og i folkeskolen.

Som børnehaveklasseleder er du elevernes første formelle møde med matematikken, og du spiller en central rolle i, at det bliver begyndelsen på et godt og livslangt venskab.

Dette kursus sætter fokus på, hvordan du tilrettelægger en undervisning, hvor eleverne udvikler deres matematiske opmærksomhed som en naturlig del af deres sprog og tænkning i øvrigt.

Du lærer, hvordan du kan stimulere elevernes lyst til matematik og til, allerede i børnehaveklassen, at forstå deres omverden gennem matematikken.

Du får gode idéer til aktiviteter, du kan anvende til at udvikle elevers matematiske opmærksomhed. Vi kommer f.eks. omkring, hvordan du kan udvikle elevernes matematisk begrebsverden gennem leg, spil, eksperimenter og dagligdagens rutiner.

Kurset er praksisnært, og undervisningen består af oplæg, øvelser, refleksioner og videndeling, hvor du inddrager erfaringer fra din egen undervisning.

Hvad får du ud af at deltage? 

           Teoretisk viden om matematisk opmærksomhed og udvikling af et tidligt matematisk sprog

           Redskaber til at stimulere elevernes lyst til matematik.

           Masser af idéer til at arbejde med blandt andet talforståelse, regnestrategier, antalsbestemmelse og undersøgende tilgange til matematik.

            En høj grad af kobling til din hverdag, da du inddrager dine egne erfaringer og undervisningsmaterialer som en integreret del af kurset.

Praktisk

Hvis du bruger et læremiddel til matematik, skal du medbringe det, så vi kan drage paralleller til det, du lærer på kurset og det materiale, du selv anvender.
 Medbring gerne gode traditioner, du har fra din egen praksis med fokus på matematisk opmærksomhed.
Medbring tablet eller computer, da vi også skal undersøge digitale værktøjer til matematisk opmærksomhed. Medbring gerne den slags enhed, som dine elever skal arbejde på i undervisningen.

Målgruppe

Børnehaveklasseledere og lærere, som arbejder i børnehaveklassen.

Om underviseren

Kurset ledes af Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent ved Center for Undervisningsmidler i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Rikke har som konsulent og matematiklærer igennem mange år arbejdet med matematik og matematikkens sprog på kommunalt, skole- og klasseniveau gennem kurser og faglige oplæg. Rikke har desuden udgivet læremidler til matematik, og hun er med til at udarbejde folkeskolens afgangsprøver til matematik.

Mulighed for støtte
Det er muligt at søge støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Du kan søge støtte til kursusgebyr og kørsel, men skolen skal medfinansiere med f.eks. dækning af arbejdstid. Vær opmærksom på hvornår fonden åbner for ansøgninger og søg i god tid. Sådan søger du om støtte

Betingelser

  • Fuld forplejning er inkluderet i kursusprisen.
  • Du kan afmelde dig kurset indtil 6 uger før afholdelsen, herefter refunderes kursusbetalingen ikke.
  • Oplysning om medlemskab fremgår af fakturaen.
Dato og tid
9. oktober 2023 09:30 til
10. oktober 2023 15:30
Tilmeldingsfrist
20-09-2023 18:00:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem af FSL m. overnatning: DKK 4595
Pris
Ikke medlem af FSL m. overnatning: DKK 5450
Pris
Medlem af FSL uden overnatning: DKK 3995
Pris
Ikke medlem af FSL uden overnatning: DKK 4850