"Kunsten at SKÆRME eleverne i læringsrummet", foredrag ved speciallæge Imran Rashid

Dato og tid
30. januar 2024 17:00 til
30. januar 2024 19:00
Tilmeldingsfrist
26-01-2024 09:00:00
Sted
Sankt Josefs Skole
Frederiksborgvej 10 4000 Roskilde
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Sjældent har debatten om digitale medier og skærmbrugen i 
skolen været mere aktuel end i disse år. Fortalerne taler om 
den uundværlige digitale dannelse, der vil tage skade, hvis vi 
gør skolen mobilfri, mens kritikerne taler om et menneskeligt 
dannelsestab, der kan opstå, hvis vi i stedet tillader den fortsatte digitalisering af læringsrummet. 

Speciallæge, bestsellerforfatter og ekspert i digital sundhed Imran Rashid vil i dette spændende, provokerende og lærerige 
foredrag sætte fokus på hjernens forudsætninger for såvel læring som trivsel, så skærmdiskussionen kan foregå på et mere oplyst grundlag. 
 
For er tesen om dannelse af børn egentlig baseret på det rigtige 
menneskesyn? 

Er vi mennesker egentlig så fornuftige, rationelle og tolerante 
individer, som vi tror? Eller er vi langt mere primitive, vanestyrede, emotionelle og impulsive – end vi forestiller os? Argumenterne vil være baserede på de seneste 40 års forskning om 
vaner, bevidsthed, læring og hjernens udvikling i kombination 
med Imrans 17-årige erfaringer fra krydsfeltet mellem mennesker og teknologi. 

Uanset hvad ens udgangspunkt og holdning til debatten er, er 
der ingen tvivl om, at der i disse år med fremkomsten af teknologier som ChatGPT, algoritmestyret adfærdsregulering og 
overvågningskapitalisme er behov for grundlæggende stillingtagen til hvordan skolen skal skabe børn, der både kan lære at 
lære samt lære at være, uden at udvikle mental mistrivsel. 
 
Om Imran Rashid
Imran Rashid (f. 1977) er en dansk speciallæge, forfatter og foredragsholder, der i dag arbejder som sundhedsfaglig direktør 
i healthtech-virksomheden Lenus. Han stemplede for alvor ind 
i samfundsdebatten i 2017 med bestselleren SLUK, der startede 
diskussionen om digitaliseringen af samfundet og har siden afholdt mere end 500 foredrag, samt udgivet 6 bøger om emner 
som vaner, digital manipulation og følelsesmæssig intelligens. 

I sine foredrag giver Imran altid sine tilhørere en grundig indføring i spillereglerne for det at være menneske, før han fremlægger sine argumenter for digitaliseringens påvirkning af 
mennesket, hvilket ikke kan undgå at skabe refleksion og omtanke. Foredragene er desuden altid afvekslende og skifter 
mellem solorefleksion, sidemandsdiskussioner og illustrative 
foredragselementer.
Dato og tid
30. januar 2024 17:00 til
30. januar 2024 19:00
Tilmeldingsfrist
26-01-2024 09:00:00
Sted
Sankt Josefs Skole
Frederiksborgvej 10 4000 Roskilde
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK